• page_head_bg

Serhet bellikleri

Serhet bellikleri

Gysga düşündiriş:

Häzirki FPV ýaryş hadysalarynyň köpüsinde marker baýdaklary, şeýle hem DIP FPV ýaryş derwezeleri ulanylýar, FPV ýaryşçylary üçin niýetlenen, şemalda gaty görünýär we çydamly we ýerli FPV Track / Course-de ajaýyp wizual salgylanmalar berýär .. bu derwezeler reklamadan ýasalýar çydamly mata.Çydamly agyr diwarly süýümli aýna polýus bilen çarçuwalanandyr.Markerhli marker baýdaklaryny gurmak has aňsat we ýumşak ýa-da gaty ýerde ulanyp boljak esaslaryň giň gerimleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häzirki FPV ýaryş hadysalarynyň köpüsinde marker baýdaklary, şeýle hem DIP FPV ýaryş derwezeleri ulanylýar, FPV ýaryşçylary üçin niýetlenen, şemalda gaty görünýär we çydamly we ýerli FPV Track / Course-de ajaýyp wizual salgylanmalar berýär .. bu derwezeler reklamadan ýasalýar çydamly mata.Çydamly agyr diwarly süýümli aýna polýus bilen çarçuwalanandyr.Markerhli marker baýdaklaryny gurmak has aňsat we ýumşak ýa-da gaty ýerde ulanyp boljak esaslaryň giň gerimleri.

Üstünlikleri

(1) Uzak möhletli daşarda ulanmak üçin has güýçli süýümli polýus.

(2) Dürli ýagdaýlarda durnukly etmek üçin goşmaça esaslar

(3) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we ykjam.

(4) ingaryş zynjyryny gurmak üçin burç baýdagy / Başlangyç baýdagy we Arch derwezesi we ş.m.

(5)) Dürli ulanyşa laýyk esaslaryň giň gerimi

BOUNDARY-MARKERS

Spesifikasiýa

Haryt kody Haryt Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
TH-1 Serhet belligi 1.8 * 0.4m 0.9m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär