• sahypa_head_bg

Serhet bellikleri

Serhet bellikleri

Gysga düşündiriş:

Häzirki FPV ýaryş wakalarynyň köpüsi marker baýdaklaryny, şeýle hem DIY FPV ýaryş derwezelerini ulanýar, FPV ýaryşçylary üçin niýetlenendir, şemalda gaty görünýär we çydamlydyr we ýerli FPV Track / Course-de ajaýyp wizual salgylanmalar berýär .. bu derwezeler reklamadan ýasalýar çydamly mata. Çydamly agyr diwar süýümli aýna polýus bilen çarçuwaly. Markerhli marker baýdaklaryny gurmak has aňsat we ýumşak ýa-da gaty ýerde ulanyp boljak esaslaryň giň gerimi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Häzirki FPV ýaryş wakalarynyň köpüsi marker baýdaklaryny, şeýle hem DIY FPV ýaryş derwezelerini ulanýar, FPV ýaryşçylary üçin niýetlenendir, şemalda gaty görünýär we çydamlydyr we ýerli FPV Track / Course-de ajaýyp wizual salgylanmalar berýär .. bu derwezeler reklamadan ýasalýar çydamly mata. Çydamly agyr diwar süýümli aýna polýus bilen çarçuwaly. Markerhli marker baýdaklaryny gurmak has aňsat we ýumşak ýa-da gaty ýerde ulanyp boljak esaslaryň giň gerimi.

Üstünlikleri

(1) Uzak möhletli açyk howada ulanmak üçin has güýçli süýümli polýus.

(2) Dürli ýagdaýlarda durnukly etmek üçin goşmaça esaslar

(3) Her toplum ýeňil we göçme göteriji sumka bilen gelýär.

(4) ingaryş zynjyryny gurmak üçin burç baýdagy / Başlangyç baýdagy we Arch derwezesi we ş.m. bilen birleşdirildi.

(5)) Dürli ulanyşa laýyk esaslaryň giň gerimi

GÖRNÜŞLER

Spesifikasiýa

Haryt kody Haryt Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
TH-1 Serhet belligi 1.8 * 0.4m 0.9m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär