• page_head_bg

Habarlar

2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap, COVID-19 Europeewropada we Amerikada çalt ýaýrady, müşderilerimiziň ýerleşýän ýerleri köplenç täsir etdi we hatda gulplandy.Şol döwürde Hytaýda COVID-19 ýagdaýy gowy gözegçilikde saklandy we hytaýly lukmançylyk hünärmenleri wirusdan nädip goranmalydygyny we howpsuz ýagdaýda galmalydygy barada birnäçe tejribe we usullary jemlediler.

Bu möhüm maglumatlary Wzrods müşderileri bilen paýlaşmak üçin Wzrods işgärleri görkezme berdi we her bir müşderä iberdi.Wzrods satyjysy, çäreleri düşündirmek üçin müşderiler bilen aragatnaşyk saklady.

news-5

Anotherene bir ýol, 2020-nji ýylyň başynda Hytaýda lukmançylyk maskalary henizem çäkli we gymmat bolsa-da, Wzrods 7000pc lukmançylyk maskalaryny satyn aldy we maskalary tapmak kyn bolan we hatda gymmat halkara transport çykdajylaryny hem töleýän müşderilere mugt sowgat hökmünde 40-dan gowrak müşderä iberildi. käbirleri üçin

news-6
news-7

Mähirli sowgat müşderiler tarapyndan ýokary garşylandy we müşderiler Wzrods-a minnetdarlyk we minnetdarlyk bilen jogap berdiler.


Iş wagty: 17-2021-nji maý