• page_head_bg

Goşmaça agram

 • Water Tank

  Suw çüýşesi

  BiziňkiKebşirlenen suw bazasy, WZRODS tarapyndan 2011-nji ýyldan bäri döredilen HDPE-den ýasalan, 4size we şu wagta çenli 2 seriýaly.Täzeçillik satuw nokatlarymyz:

  1. dykyz, iki ýa-da üç esas goşmaça agram üçin biri-biriniň üstünde goýulyp bilner

  2. Spigot bilen ýeke özi ulanyp bolýarbaýdak diregi

  3. Biziň üstümizdäki goşmaça agram hökmündehaç bazasyýa-da esasy tabak

  4. Käbir ululyk üçin ulanylýan ýokary göterijiler (13L / 20L)

  Bular iň meşhurlarymyzýelek baýdak esaslarygaty sebäplere görä

 • Water Bag

  Suw haltasy

  Baýdak agramy sumkasy, suw agramy sumkasy, suw bilen dolduryp bolýan bir gezek ýygnalýan agram sumkasy, kenar baýdaklaryňyza goşmaça agram hökmünde Banner, pol / ýer stendini ulananyňyzda goşmaça durnuklylyk üçin duralgalar we göterijilik sumkasyna aňsatlyk bilen gaplanýar. dur.

  Üç şekil: býudjet Pvc ýa-da hil neýlondan ýasalan tegelek / inedördül / turba

 • Concrete base

  Beton esas

  Beton bazasy, HDPE galypdan ýasalan gabyk we içindäki beton, baýdak bazalarymyz üçin niýetlenendir, agramy 10kg we 29kg, pul üçin iň gymmatlardan biriesasy saýlawlar.Iki innowasiýa nokady: 1. Düzülip bilinýän dizaýn 2. Diňe spigot bilen ýa-da 2014-nji ýyldan başlap wzrods-yň asyl dizaýny bolan metal esasy plastinkada ýa-da kesgitlenen haç bazasynda goşmaça agram hökmünde ulanyp bolýar.