• page_head_bg

Päsgelçilik ulgamy

 • Café Barrier

  Kafe barýer

  Kafeimizdäki päsgelçilikler ulgamymyz, eýwan meýdançasyny işiňiziň daşyndan bölmek üçin ajaýyp, şeýle hem size işewürligi gaty görnükli görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär, habarlylygy döretmäge we geçip barýanlaryň gyzyklanmasyny gazanmaga kömek edýär.Bäş deşikli esas, araçägiňizi we oturýan ýeriňizi çeýe kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Singleeke-täk ýa-da iki taraplaýyn bannerler bilen kafe päsgelçilikleri, jaýlaryňyzyň ýaryşdan tapawutlanmagyny üpjün edýär, müşderileriňiz üçin ýel goragyny hem üpjün edýär.Bannerleri aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

 • BS1000

  BS1000

  BS1000, öz-özüni ýygnamak modul ulgamy turbalary we birleşdirijileri öz içine alýar.Baglaýjylar sanjym galyplary bilen öndürilýär we aýna süýümli berkidiji plastmassadan gowy güýç bilen öndürilýär.Turbalar alýumin ýa-da birleşdirilen süýüm bolup biler we her segmentiň uzynlygy diňe 1m.

  Bogunlaryň adaty reňki gara;haýyşy boýunça bogunlary başga reňklerde öndürip bolýar.

  Turbalary we bogunlary inwentara ýa-da programmaňyza görä çeýe sargyt ediň.