• sahypa_head_bg

Magnum banner

Magnum banner

Gysga düşündiriş:

Mahabat Magnum Banner, çakyr aýnasy şekilli, ýygnamak we sökmek aňsat, ýeňil we göçme, marka we mahabat üçin esasanam alkogolsyz içgiler, içgiler ýa-da alkogol markasy marketingi üçin ajaýyp we ajaýyp banner stendidir. Şemally günde içerde ýa-da daşarda bolsun, Magnum baýdagynyň berk baýdak diregi beýikde durar we ünsi özüne çeker.

Goýmalar:Sport çäreleri, mahabat çäreleri, festiwallar, klublar, söwda merkezleri, konferensiýalar, ýol sergileri we söwda sergileri, alkogolsyz içgiler, içgiler ýa-da alkogol markasy üçin ýapyk ýa-da açyk marketing üçin özboluşly sergi stendi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnum banneriniň enjamyna polýus, bir Y şekilli metal ýaý we göteriji sumka girýär, umumy agramy bary-ýogy 1 kg. Magnum banner ýokary göterijiliklidir, grafiki banner / esas / Y-ýaýy sumkanyň içine alyp, dürli ýerlere aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

Endygnamak üçin zerur gural ýok, ahyrky müşderi üçin işlemek aňsat we amatly.

Dürli programmalara laýyk gelýän giň gerimler, podşipnik stendimiz bilen, banner şemalda haýal aýlanyp, şemalda 360 ° görnüş döredip biler, bu bolsa ünsüňizi özüne çekýär we geçip barýanlara habaryňyzy görkezýär. Banner polýusy, şemally ýagdaýynda-da uzak wagt ulanylmagyny kepillendirip bilýän uglerod birleşýän süýümden ýasalýar

Bir tarap ýa-da goşa tarap bolup bilýän adaty grafiki çap etmek çalşylýar

Üstünlikleri

(1) Gurmak we düşürmek aňsat

(2) Üýtgeşik we özüne çekiji banner stili ony täzeleýär

(3) Her toplum göteriji sumka bilen gelýär. Göçme we ýeňil

(4) Giň gerimesaslarydürli programmalara laýyk gelýär

MAGNUM-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Boýy görkez Çap etmegiň ululygy Gaplamagyň ululygy
MB21 2m 1.2 * 0.6m 1,5 m
MB31 3m 2.0 * 1,0 m 1.25m

Has köp zady tapyňüýtgeşik banner sütüni,3D displeýweesaslary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär