• page_head_bg

Magnum banner

Magnum banner

Gysga düşündiriş:

Mahabat Magnum Banner, çakyr aýnasynyň şekilli, ýygnamak we sökmek aňsat, ýeňil we göçme, marka we mahabat üçin elýeterli görkeziş gurallary bolan özboluşly we ajaýyp banner.Şemally günde içerde ýa-da daşarda bolsun, Magnum baýdagynyň berk baýdak diregi beýik bolar we ünsi özüne çeker.

Programmalar:Sport çäreleri, mahabat çäreleri, festiwallar, klublar, söwda merkezleri, konferensiýalar, ýol görkezişleri we söwda sergileri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magnum banneriniň enjamyna polýus, bir Y şekilli metal ýaý we sumka bar, umumy agramy diňe 1 kg.Magnum banner ýokary göterijiliklidir, grafiki banner / esas / Y-ýaýy sumkanyň içine salyp, dürli ýerlere aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

Endygnamak üçin zerur gural ýok, ahyrky müşderi üçin işlemek aňsat we amatly.

Dürli programmalara laýyk gelýän bazalaryň giň gerimi, göteriji stendimiz bilen, banner şemalda haýal aýlanyp bilýär, şemalda 360 ° görnüş döredip biler, bu bolsa ünsüňizi özüne çekýär we geçip barýanlara habaryňyzy görkezýär.Banner polýusy, şemally ýagdaýynda-da uzak wagtlap ulanylmagyny kepillendirip bilýän uglerod birleşýän süýümden ýasalýar

Bir tarap ýa-da goşa tarap bolup bilýän adaty grafiki çap etmek çalşylýar

Üstünlikleri

(1) Gurmak we düşürmek aňsat

(2) Özboluşly we özüne çekiji banner stili ony täzeleýär

(3) Her toplum sumka bilen gelýär.Göçme we ýeňil

(4) Giň gerimesaslary saýlaýardürli programmalara laýyk gelýär

MAGNUM-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Boýy görkez Çap etmegiň ululygy Gaplamagyň ululygy
MB21 2m 1,2 * 0.6m 1.5m
MB31 3m 2.0 * 1.0m 1.25m

Has köp zady tapyňtäsin banner sütüni,3D displeýweesaslary saýlaýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär