• sahypa_head_bg

Güýçli emiş kubogy banner

Güýçli emiş kubogy banner

Gysga düşündiriş:

Güýçli sorujy käse banner, rezin pad bilen agyr metal plastinka, aýna we awtoulag penjireleri ýaly tekiz ýüzlerde agşam güýçli güýje mätäç ýörite programma üçin niýetlenendir. Açyk mahabat üçin ajaýyp gural.

Penjiräniň baýdagy ýa-da fenster baýdagy hökmünde, dükanlaryňyzyň ýa-da restoranlaryňyzyň aýnasyna birnäçe aýlap ýapyşyp bolýar

Daşarky awtoulag ýaryşlary üçin ajaýyp offroad baýdagy gurlanda, hereket edýän ulagda sagatda 120 km / sag çenli synag edilýär.

Programma: dükanlar, restoranlar, awtoulag satyjylary, mahabat we ş.m. üçin penjire baýdagy ýa-da fenster baýdagy.

beýlekiler awtoulag ýaryşlary ýa-da daşarky klublar üçin baýdak dakmak ýa-da daşarky baýdak ýa-da howpsuzlyk baýdagy hökmünde işleýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Güýçli sorujy käse banner, aýna we awtoulag penjireleri ýaly tekiz ýüzlerde agşamlyk güýçli güýje mätäç ýörite programma üçin niýetlenendir. Açyk mahabat üçin ajaýyp gural. Hereket edýän ulagda 120km / sag çenli tizlikde synag edilýär.

Üstünlikleri

(1) Professional Suction Cup Offroad Baýdak dagy, awtoulag ýaryşlary we uzak aralyk mahabaty üçin ajaýyp saýlaw.

(2) uly çaphana ululygyndaky dükanyň öňündäki penjireler üçin

Güýçli-siňdiriş-kubok-banner-1

Spesifikasiýa

Baýdagyň ululygy Boýy görkez
Custöriteleşdirilen 160 sm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär