• page_head_bg

3D displeý

 • Tower Banner

  Minara Banner

  Minaranyň banneri, 3 sany ekrany bolan tersine piramida şekilli.Uzyn boýly we üýtgeşik şekil, elbetde, tomaşadan ýa-da wakalardan tapawutlanar.Islegleriňize baglylykda 3 dürli dizaýn ýa-da hemmesi birmeňzeş.

 • Tornado banner

  Tornado baýdagy

  Tornado banneriniň görnüşi, 3D silindrli ekran banneridir.Burgundy bannerinden ýa-da çyra bannerinden tapawutlylykda, tornado banneri üznüksiz grafika.Şemalda aýlanyp bilýär.Sergi, söwda sergisi, söwda merkezi we ş.m. ýapyk ýa-da daşarda ulanmak

 • Toblerone Banner

  Toblerone Banner

  Tobleron bannerine meňzeş görnüşi bolan şokoladyň ady dakylýar.3 sany dik banner kombinasiýasy bilen has uly çap edilip bilner.Gorizontal banner hökmünde hem ulanylyp bilner.Gerek bolsa, dürli ýagdaýlarda ulanyp bilersiňiz, bu bolsa çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlap biler.Iki görnüşi hem grafikany üýtgetmek aňsat.

 • Pyramid Banner

  Piramida Banner

  Piramida banneri, 4 taraply portal banner stendidir, wakalarda displeýiňizi çalt gurnamak üçin amatly wariant.Täze görnüş we köp ugurly täsir bilen sizi bütinleý tapawutlandyrýar.Sezek ýaly açylýar.Gurmak we düşürmek aňsat.Habaryňyz üýtgese, grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bilersiňiz.Wzrods-yň asyl dizaýny.

 • Pop Up Vertical Banner

  Dikligine banner açyň

  Wertikal banneriň açylmagy A-çarçuwaly gurluşdyr.Ulanmak, bukmak, saklamak we daşamak aňsat.Talaplaryňyza laýyk gelýän başga bir banner modeli.Golf meýdançalarynda, tomusky festiwallarda, baglarda, teraslarda we plýa beach çärelerinde we beýleki çärelerde giňden ulanylýar.Açyk meýdanda ýasalan, çydamly, ygtybarly, göçme we marketing displeýi üçin amatly.

 • Pop Up Bean Banner

  Fasulye bannerini açyň

  Ovumurtga görnüşi bilen atlandyrylan noýba bannerleri, şeýle hem bellidirA çarçuwaly bannerleri açyň , Daşarda çykýan banners ýa-daGyradaky bannerler, otuz sekundyň içinde gurlup we düşürilip bilinjek göçme, ýeňil we amatly mahabat banneriniň nyşanydyr.Iki taraplaýyn grafika iň köp täsir etmegi üpjün edýär.Sport çäreleri, mahabat çäreleri, söwda sergileri we ugrukdyryjy belgiler üçin ajaýyp.

 • Lantern Banner

  Çyra baýdagy

  Angyn banneridirÇyra baýdagyýapyk we açyk displeý çözgüdi, 3 tarapda çap edilip bilinýän, adaty baýdaklara garanyňda habar ibermek üçin has köp ýer, aýlanýan hereket şemalda 360 ° görnüş döredýär, habaryňyzy islendik tarapdan görüp bolýar.Embygnamak aňsat we ýokary görünýän.

 • Half Moon Banner

  Moonarym Aý Banner

  Moonarym aý banner ýeňil we göçme görnüşde, ýapyk ýa-da açyk görnüşde ulanylyp bilner, “Pop out” bannerlerine ýa-da “Sideline A” çarçuwaly bannerlere meňzeýär, wakalarda displeýiňizi çalt gurmak üçin amatly wariant.Birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen gurup bolýar we kiçi göwrümde gaplap bolýar.Habaryňyz üýtgese, grafikany üýtgedip bilersiňiz.bir ýa-da iki taraplaýyn displeý hökmünde ulanylyp bilner.

 • Foldable Vertical Square

  Eplenýän dik meýdany

  Eplenýän dik kwadrat bilen birmeňzeş düşünje barbukulýan gorizontal kwadrat, wakalaryňyzy düzmek üçin başga bir üýtgeşik wariantyňyz.Eplemek, saklamak we daşamak aňsat.Dürli kurslarda, tomusky festiwallarda, çärelere mahabat ýa-da beýleki çärelerde giňden ulanylýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2