• page_head_bg

Kelläniň üstünde

 • Tent Head Banner

  Çadyr baş baýdagy

  Çadyr baş baýdagy ýa-da çadyr bilen birikdirmek üçin ýörite döredilen çadyr Billboard Banner ulgamy bolan Marquee bannerine jaň ediň, habaryňyzy giňeltmek we köçe sergisinde ýa-da söwda sergisinde aňsatlyk bilen tapawutlanmak üçin goşmaça ýer bar.Çadyry uzakdan görüp bolýar we size köp ünsi çekýär.

 • Over The Table Banner

  Stol banneriniň üstünde

  Easyönekeý ýygnamak Stol fonunda banner stendi, Bu ýokarky stol bannerini ulanmagyň dürli ýollary bar.Önümiňiz üçin sergi stolunyň üstünde goýmak ýa-da eksponatlaryň beýany;stolda görkezmek üçin fon hökmünde.
  4ft, 6ft we 8ft stollarda bar

 • Over The Car Banner

  Awtoulag banneriniň üstünde

  Awtoulag sergisinde durmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Awtoulag banneriniň üstünden synap görüň.Maşyny uzakdan görüp bolýar we köp adamy özüne çekýär.Içerde ýa-da açyk söwda sergisinde belli bir ulagy ýa-da stendi görkezmek üçin aňsat we ajaýyp usul (Şemally şertlerde ulanmaň)