• page_head_bg

Esasy / agram / ýaý

 • Base For Lawn Or Sand

  Gazon ýa-da gum üçin esas

  Baýdak ýer çyzgylary we ýer nurbatlary, ot, kir we gum ýaly ýumşak, açyk ýerlerde waka baýdaklaryňyzy goldaýar.

  Býudjetiňizi kanagatlandyrmak üçin Deluxe / value / esasy üç wersiýa.

  Adaty 14,8 mm polýus girişimiz üçin rotor ýa-da ok, “Customize” ululygy bar

 • Base For Hard Ground

  Gaty ýer üçin esas

  Kesgitli haç bazasy (X bazasy), Ykdysady haç bazasy, Tripod bazasy, Haç bazasy, Örümçek bazasy, Metal esasy plastinka (polat inedördül plastinka), Awtoulag tigir bazasy we ş.m. pollar.

   

 • Water Tank

  Suw çüýşesi

  BiziňkiKebşirlenen suw bazasy, WZRODS tarapyndan 2011-nji ýyldan bäri döredilen HDPE-den ýasalan, 4size we şu wagta çenli 2 seriýaly.Täzeçillik satuw nokatlarymyz:

  1. dykyz, iki ýa-da üç esas goşmaça agram üçin biri-biriniň üstünde goýulyp bilner

  2. Spigot bilen ýeke özi ulanyp bolýarbaýdak diregi

  3. Biziň üstümizdäki goşmaça agram hökmündehaç bazasyýa-da esasy tabak

  4. Käbir ululyk üçin ulanylýan ýokary göterijiler (13L / 20L)

  Bular iň meşhurlarymyzýelek baýdak esaslarygaty sebäplere görä

 • Fence flag bracket

  Gorag baýdak ýaýy

  Islendik diwar ýa-da wertikal ýüzüňize şemaly banneriňizi berkitmek üçin özboluşly dizaýn baýdak ýaýy.

  Hemmämiz üçin amatlybaýdakwe baýdagyňyzy şemala öwürmäge mümkinçilik berýär.

   

 • Tent Bracket

  Çadyr

  Marquee Banner gysgyç, 2017-nji ýyldan bäri bütin dünýäde WZRODS tarapyndan başlanan kanopy çadyr aýagyny açmak üçin baýdak / banner polýus ýaýy.
  Tutmak üçin çadyr aýagyna dakyňbaýdak sütüniaňsatlyk bilen görkezmäge mümkinçilik berýärýelek baýdaklaryor göz ýaşlarykabinadaSizi tapawutlandyrmak üçin söwda sergisinde, bazarda ýa-da sport çäreleri sergisinde goşmaça marka ýerini berýär

 • Water Bag

  Suw haltasy

  Baýdak agramy sumkasy, suw agramy sumkasy, suw bilen dolduryp bolýan bir gezek ýygnalýan agram sumkasy, kenar baýdaklaryňyza goşmaça agram hökmünde Banner, pol / ýer stendini ulananyňyzda goşmaça durnuklylyk üçin duralgalar we göterijilik sumkasyna aňsatlyk bilen gaplanýar. dur.

  Üç şekil: býudjet Pvc ýa-da hil neýlondan ýasalan tegelek / inedördül / turba

 • Concrete base

  Beton esas

  Beton bazasy, HDPE galypdan ýasalan gabyk we içindäki beton, baýdak bazalarymyz üçin niýetlenendir, agramy 10kg we 29kg, pul üçin iň gymmatlardan biriesasy saýlawlar.Iki innowasiýa nokady: 1. Düzülip bilinýän dizaýn 2. Diňe spigot bilen ýa-da 2014-nji ýyldan başlap wzrods-yň asyl dizaýny bolan metal esasy plastinkada ýa-da kesgitlenen haç bazasynda goşmaça agram hökmünde ulanyp bolýar.

 • Wall Mount

  Diwar dagy

  Baýdak diwarlary (25 dereje ýa-da 0 dereje) ýa-da poluň gerişleri (90 dereje)

  Baýdak diregiňizi diwara ýa-da başga bir howpsuz ýere dakyň.

  Goşmaça görünmek üçin baýdagyňyzyň aýlanmagyna mümkinçilik berýän top göteriji şpil.

  Ölçegi:10 sm * 10 sm

  Agramy:0.8kg

  Material:Gara reňkli poroşok bilen örtülen demir

  Haryt kody:DF-1 (90 dereje) / DF-2 (0 dereje) DF-3 (25 dereje)

 • Bike Flag Bracket

  Baýdak baýdagy

  BiziňkiBaýdak ýaýyDürli baýdaklary üýtgedip, welosipediňize gurnamak ýönekeý we aňsatwelosiped howpsuzlygy baýdagy or welosiped mahabaty baýdagy, bu yzkywelosiped baýdagyTigiriň gidýän ýerinde öz işiňizi mahabatlandyrmagyň ajaýyp we tygşytly usulydyr.Welosiped baýdagy baýdaklarymahabat hereket edýär!