• sahypa_head_bg

Kompaniýanyň taryhy

"Döredijiniň" pudakdaky roly

 • 2005
  Hytaýda ilkinji bolup uçýan banner polýuslaryny öndürmek üçin uglerod birleşmesini ulandy. Banner polýuslaryndaky dizaýnymyz içerki we daşary ýurtly bäsdeşler tarapyndan giňden göçürilýär.
 • 2006
  Baýdak esaslarynyň we dizaýnynyň goşa O-halkasyny dörediji giňden göçürilýär.
  Hil neýlon suw haltalaryny dörediji.
 • 2007
  Kombinasiýa sumka banner çarçuwasy we dizaýny dörediji göçürildi.
 • 2008-nji ýyl
  Deňiz baýdak ulgamynyň (4in1) dizaýnynyň döredijisi göçürildi.
  Eplenip bilýän awtoulag teker bazasyny we dizaýny dörediji.
 • 2009
  Mini awtoulag penjiresiniň göz ýaşardyjy baýdak enjamyny dörediji we dizaýny göçürildi.
 • 2010-njy ýyl
  Ilki bilen çadyrlara banner baýdagyny ýaýyň üsti bilen gurmak we ideýa we dizaýn göçürilýär.
 • 2011-nji ýyl
  Mini klip gözýaş baýdagyny dörediji.
  Baýdak sütüni we dizaýny üçin köp maksatly gaplanan suw çüýşesini dörediji göçürildi.
  Magnum bannerini döreden we dizaýn göçürildi.
 • 2012
  3d seriýaly saýawan çarçuwaly çyrany / Burgundy / Toranodo döredijisi.
 • 2013
  Barýer ulgamlaryny dörediji.
 • 2014
  Köp maksatly baýdagy döreden plastmassa örtülen beton bazany ulanýar.
 • 2015
  Çantaly kebelek banneriniň dizaýnyny we dizaýny göçürildi.
  Mini magnit göz ýaşlary baýdak enjamlaryny dörediji.
 • 2016
  HDPE kombinasiýa sumkasyny dörediji we dizaýn göçürildi.
  Gaýçy awtoulag bazasyny dörediji.
 • 2017
  LED suw çüýşesini we dizaýnyny dörediji göçüriler.
  Univershliumumy Gazebo Baýdak polýus ýaýyny dörediji.
 • 2018
  Awtoulag banneriniň döredijisi we dizaýny göçürildi.
  Täze nesil ulgamyny dörediji (7in1) döredildi.
  Köp ýaýly dörediji.
 • 2019
  Üçburç bannerini dörediji.
 • 2020
  4in1 suw çüýşesiniň düýbüni dörediji.
  Foldable Giant baýdak polýus bazasyny dörediji.
  Ark bannerini dörediji.
 • Häzirki wagtda hödürläň

Dünýäniň “falg & display” pudagyna goşant goşýarys, Hereket Sözlerden has güýçli gürleýär.
Bazarda tapmaýan täze bir zadyňyz barmy?Biz bilen habarlaşyň, pikiriňizi amala aşyrmak üçin size kömek etmek isleýäris.