• sahypa_head_bg

Toblerone Banner

Toblerone Banner

Gysga düşündiriş:

Tobleron bannerine meňzeş görnüşi sebäpli şokoladyň ady dakylýar. Täzeçillikli saýawan görnüşli çarçuwamyz, gurmak aňsat. 3 sany dik banner kombinasiýasy bilen, markaňyzy ýa-da waka markaňyzy görkezmek üçin has uly çap edilip bilinjek meýdança eýe bolup bilersiňiz. Grafikany üýtgetmek aňsat. Şeýle hem keseligine banner, gapdal banner stendi hökmünde ulanylyp bilner. Gerek bolsa dürli ýagdaýlarda ulanyp bilersiňiz, bu bolsa çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlap biler.

Her toplum, enjam çarçuwasynyň we grafikasynyň saklanylyşy ýaly, oksford sumkasy bilen, şeýle hem alamatlary ýerinde saklamak üçin içerde çäge ýa-da çüýşeli suw goşmaly bolanda gaty agyrlyk sumkasy bilen üpjün edilýär.

 

Programma: Toblerone Banner, içerde marka mahabaty üçin gowy ýa-da hemaýatkärlik belgisi, barrikadalar ýa-da ugur belgisi hökmünde ýeke özi ulanyň ýa-da sport meýdançasynyň, paradlaryň ýa-da mahabat we sport çäreleriniň gapdalynda hatara düzüliň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tobleron bannerine meňzeş görnüşi sebäpli şokoladyň ady dakylýar. 3 sany dik banner kombinasiýasy bilen has uly çap edilip bilner. Gorizontal banner hökmünde hem ulanylyp bilner. Gerek bolsa dürli ýagdaýlarda ulanyp bilersiňiz, bu bolsa çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlap biler. Iki görnüşi hem grafikany üýtgetmek aňsat.

Üstünlikleri

(1) Gurmak we düşürmek aňsat

(2) Habarlaryňyzy ýaýratmak üçin 3 tarap çap edilip bilinýän, has uly ýer

(3) Programmaňyz ýaly dik ýa-da kesel banner

(4) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar - habar üýtgese çykdajylaryňyzy tygşytlaň

(5) Şemalda rahat aýlaň

(6) Her toplum ýeňil we göçme göteriji sumka bilen gelýär.

TOBLERONE-TOWER-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegleri görkeziň Banner ölçegi Gaplamak uzynlygy Takmynan GW
LTSJ-73024 1.92 * 0.72m 1.58 * .072m 1,5 m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär