• page_head_bg

Toblerone Banner

Toblerone Banner

Gysga düşündiriş:

Tobleron bannerine meňzeş görnüşi bolan şokoladyň ady dakylýar.3 sany dik banner kombinasiýasy bilen has uly çap edilip bilner.Gorizontal banner hökmünde hem ulanylyp bilner.Gerek bolsa, dürli ýagdaýlarda ulanyp bilersiňiz, bu bolsa çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlap biler.Iki görnüşi hem grafikany üýtgetmek aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tobleron bannerine meňzeş görnüşi bolan şokoladyň ady dakylýar.3 sany dik banner kombinasiýasy bilen has uly çap edilip bilner.Gorizontal banner hökmünde hem ulanylyp bilner.Gerek bolsa, dürli ýagdaýlarda ulanyp bilersiňiz, bu bolsa çykdajylaryňyzy we wagtyňyzy tygşytlap biler.Iki görnüşi hem grafikany üýtgetmek aňsat.

Üstünlikleri

(1) Gurmak we düşürmek aňsat

(2) Habarlaryňyzy ýaýratmak üçin 3 tarap çap edilip bilinýän, has uly ýer

(3) Programmaňyz ýaly dik ýa-da kesel banner

(4) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar - habar üýtgese çykdajylaryňyzy tygşytlaň

(5) Şemalda rahat aýlaň

(6) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we göçme görnüşde gelýär.

TOBLERONE-TOWER-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegleri görkeziň Banner ölçegi Gaplamagyň uzynlygy Takmynan GW
LTSJ-73024 1.92 * 0.72m 1.58 * .072m 1.5m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär