• sahypa_head_bg

Eplenýän gorizontal meýdança

Eplenýän gorizontal meýdança

Gysga düşündiriş:

Eplenip bilinýän keseligine inedördül meýdan tagtasy belgisi hem diýilýärGönüburçly çarçuwaly banner çykýar , Gönüburçly pop Out banner, köplenç meýdançada we daşynda futbol, ​​futbol we ş.m. gyralarynda ýol gözleg belgileri, hemaýatkär belgisi, waka belgisi we mahabat belgisi hökmünde ulanylýar. Göçme, ýeňil we köptaraply, biziňMeýdan tagtasy süýümli çarçuwa bilen, ep-esli gurnamaga mümkinçilik berýär, eplenen ýerinden aňsatlyk bilen çykýar we göteriji halta aňsatlyk bilen bukulýar. Çeňňek bilen gelýär ýa-da şemally howada durnuklylygy üpjün etmek üçin goşmaça suw haltasy goşuň. Alternatiw görnüş görnüşiAçylýan bannerler

“Sideline” çarçuwasy sport çäreleri, söwda sergileri, paradlar ýa-da ýapyk ýa-da açyk işjeňlikler üçin ajaýyp ekran meýdançasydyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dörtburçluk çykýar diýlip atlandyrylýan bukulýan gorizontal kwadrat, çarçuwaly banner meýdançada we daşarda ajaýyp. Göçme, ýeňil we köptaraply, Meýdan Geňeşimiz zähmet çekmäge mümkinçilik berýär. Onuň çöküp bilýän dizaýny, bu önümi kompaniýanyň indiki kampaniýasy üçin bir ýaryşda hemaýatkäri görkezmek ýa-da toparyňyza wekilçilik etmek üçin ajaýyp görnüşe öwürýär. Eplenen ýerinden aňsatlyk bilen çykýar we düşmek birnäçe sekuntda bolýar.

“Sideline” çarçuwasy sport ýaryşlary, söwda sergileri, paradlar ýa-da içerde ýa-da daşarda başga çäreler üçin ajaýyp alamat we mahabat displeýidir

Üstünlikleri

(1) Bannerleri aňsat saklamak we daşamak üçin ululygynyň ýarysyndanam az öwrüp bolýar.

(2) Çydamly we çeýe birleşýän polýusdan ýasalan çarçuwa

(3) Dartyş ulgamy / Velcro iki gapdalynda we aşaky aralyk kemerleri / grafiki tekiz we durnukly saklaň

(4) ulanylýan goşmaça agram (çeňňek,suw agramywe ş.m.).

(5) Her bir ýük sumkasynda. Daşamak aňsat.

FOLDABLE-TRANGLE-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçeg Gaplamak ölçegi Agram
G20-321 2.0m * 1,0m 3.2KG
G25-320 3.0m * 1,0m 3.8KG

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär