• page_head_bg

Eplenýän gorizontal meýdança

Eplenýän gorizontal meýdança

Gysga düşündiriş:

Eplenýän gorizontal kwadrat, şeýle hem diýilýärgönüburçluk çykýar Çarçuwaly bannerköplenç meýdançada we daşarda futbol, ​​futbol we ş.m. gyralarynda gözleg belgileri, hemaýatkäriň belgisi, waka belgisi we mahabat belgisi hökmünde ulanylýar.Göçme, ýeňil we köp taraply, biziňMeýdan tagtasysynanyşyksyz gurmaga mümkinçilik berýär.Eplenen ýerinden aňsatlyk bilen çykýar we düşmek birnäçe sekuntda bolýar.Çeňňek bilen gelýär ýa-da şemally howada durnuklylygy üpjün etmek üçin goşmaça suw haltasy goşuň

“Sideline” çarçuwasy sport ýaryşlary, söwda sergileri, paradlar ýa-da içerde ýa-da daşarda başga çäreler üçin ajaýyp alamat we mahabat displeýidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göni gönüburçly çykýar diýlip atlandyrylýan bukulýan gorizontal kwadrat, çarçuwaly banner meýdançada we daşarda ajaýyp.Göçme, ýeňil we köptaraply, Meýdan tagtamyz synanyşyksyz gurmaga mümkinçilik berýär.Collykylýan dizaýny, bu önümi kompaniýanyň indiki kampaniýasy üçin bir ýaryşda hemaýatkäri görkezmek ýa-da toparyňyza wekilçilik etmek üçin ajaýyp görnüşe öwürýär.Eplenen ýerinden aňsatlyk bilen çykýar we düşmek birnäçe sekuntda bolýar.

“Sideline” çarçuwasy sport ýaryşlary, söwda sergileri, paradlar ýa-da içerde ýa-da daşarda başga çäreler üçin ajaýyp alamat we mahabat displeýidir.

Üstünlikleri

(1) Bannerleri aňsat saklamak we daşamak üçin ululyklarynyň ýarysyndanam az öwrüp bolýar.

(2) Çydamly we çeýe birleşýän polýusdan ýasalan çarçuwa

(3) Dartyş ulgamy / Velcro iki gapdalynda we aşaky aralyk kemerleri / grafiki tekiz we durnukly saklaň

(4) ulanylýan goşmaça agram (çeňňek,suw agramywe ş.m.).

(5) Her bir ýük sumkasynda.Götermek aňsat.

FOLDABLE-TRANGLE-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi görkeziň Gaplamak ölçegi Agramy
G20-321 2.0m * 1.0m 3.2KG
G25-320 3.0m * 1.0m 3.8KG

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär