• page_head_bg

Biz hakda

logo--brand

BANNER POLE AECRATY

2005-nji ýyldan başlap

Weihai Wisezone Daşarky Enjamlar Ltd.

Pioner

Innowasiýa önümlerini ösdürip, banner polýus pudagynda öňdebaryjy bolmak.

Gymmatlyk

Müşderiler üçin önüm gymmatlyklaryny döretmek we işgärlere öz-özüne mynasyp bolmaklaryna kömek etmek.

Paýlaş

Müşderiler, işgärler we üpjün edijiler bilen üstünlik we ösüşden lezzet almak.

Biz näme edýäris

Weihai Wisezone, Hytaýda 2005-nji ýyldan bäri uçýan banner polýuslaryny öndürmek üçin uglerod kompozit materialyny ulanýan ilkinji kompaniýa. Dünýäde uçýan banner öndüriji däl-de, ony asyl nusgasyndan has gowulaşdyrdyk we uglerod birleşýän banner pudagyny döretdik. Hytaý üçin polýuslar we uglerod kompozit / süýümli aýna banner polýuslary üçin Senagatyň esasy standart öndürijilerinden biridir.

Innowasiýa höwesimiz bilen gözleg we barlag toparymyz her ýyl täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýär.Köp funksiýaly ýaly 10-dan gowrak patentlenen elementimiz barsuw bazasy,4in1 baýdak polýus ulgamy, sumka baýdagydünýäde meşhur zatlar bolup, beýlekiler tarapyndan yzarlanýar.

Şeýle hem, aýratyn haýyşy kabul edýäris we diňe OEM / ODM önümlerini dizaýn edýäris.

Daşky gurşaw we işgärlerimiz hakda alada edýäris, etiki barlagdan geçýäris we SEDEX agzasy

Öňdebaryjy baýdak çap ediji kompaniýalaryň köpüsi bilen işledik, dünýädäki 70 okrugda import edijileri / paýlaýjylary görkezýäris we gol çekýäris.

Ygtybarly öndüriji bilen göni hyzmatdaşlyk etmek isleýärsiňizmi?Pls arkaýyn habarlaşyň, Wzrods sizi hiç haçan göwnüňizden turmaýar.

Näme üçin?

/news/

“Lean Management” tarapyndan önümçiligimizi gysga wagtyň içinde ýokary çeýe bolmaga mümkinçilik berýän “Lean Management” kompaniýasy tarapyndan 12 günüň içinde “Ever 12000pcs” polýuslaryny gowulandyrmak üçin yzygiderli işleýäris.

/news/

Amatlylyk, ýeňil agram we ýokary güýç uglerodyň birleşýän baýdak polýuslarynyň aýratynlyklarydyr.Standardhli standart polýuslarymyza 3 ýyl kepillikastynda ýaşandyklary subut edildi160 km / sag ýeliň tizligini barlamakItaliýanyň ýel tuneli laboratoriýasynda.

exhibition-(3)

Altyn hil, gysga gurşun wagty, ýerlikli bahasy, ekologiýa taýdan arassa we innowasiýa önümleri bizi bu pudakda öňdebaryjy edýär.Dünýäniň öňdebaryjy çaphana kompaniýalary, markalary we gol import edijileri;enjamlary paýlaýjylar, biziň bilen işlemegi saýlaýarlar.

Wzrods nirede, haýran galdyryjy ýerde!