• sahypa_head_bg

Biz hakda

logo - marka

BANNER POLE AECRATY

2005-nji ýyldan başlap

Weihai Wisezone Daşky Enjamlar Co.

Pioner

Innowasiýa önümlerini ösdürip, banner polýus pudagynda öňdebaryjy bolmak.

Gymmatlyk

Müşderiler üçin önüm gymmatlyklaryny döretmek we işgärlere öz-özüne mynasyp bolmaklaryna kömek etmek.

Paýlaş

Müşderiler, işgärler we üpjün edijiler bilen üstünlik we ösüşden lezzet almak.

Biz näme edýäris

Weihai Wisezone (wzrods) Hytaýda 2005-nji ýyldan bäri uçýan banner polýuslaryny öndürmek üçin uglerod birleşýän materialdan peýdalanýan ilkinji öndüriji. Hytaý üçin uglerod birleşýän banner polýuslaryny öndürýäris we uglerod kompozit / süýümli aýna bannerini öndürýän esasy standart öndürijilerden biridir. polýuslar.

Innowasiýa höwesimiz bilen gözleg we barlag toparymyz her ýyl täze önümleri ösdürmegi dowam etdirýär. Köp funksiýaly ýaly 10-dan gowrak patentlenen zadymyz barsuw bazasy,4in1 baýdak polýus ulgamy,sumka köçe baýdagydünýäde meşhur bolan we beýlekiler tarapyndan yzarlanan zatlar.

Şeýle hem, aýratyn haýyşy kabul edýäris we diňe OEM / ODM önümlerini dizaýn edýäris.

Daşky gurşaw we işgärlerimiz hakda alada edýärisEtiki barlagwe agzasyÜÇ

Baýdak çap edýän öňdebaryjy kompaniýalaryň köpüsi bilen işledik, dünýädäki 70 okrugda import edijileri / paýlaýjylary görkezýäris we gol çekýäris.

Ygtybarly zawod bilen göni hyzmatdaşlyk etmek isleýärsiňizmi? pls arkaýyn habarlaşyň, Wzrods sizi hiç haçan goýbermeýär.

Näme üçin?

/ habarlar /

Önümçiligimizi gysga wagtyň içinde ýokary çeýe bolmaga mümkinçilik berýän “Lean Management” kompaniýasy tarapyndan önümçiligimizi gowulandyrmagyň üstünde hemişe işleýäris, 12 günde Ever 12000pc polýus.

/ habarlar /

Amatlylyk, ýeňil agram we ýokary güýç uglerod birleşýän baýdak polýuslarymyzyň aýratynlyklarydyr.Standardhli standart polýuslarymyza 3 ýyl kepillikastynda ýaşandyklary subut edildi160 km / sag ýeliň tizligini barlamakItaliýanyň ýel tuneli laboratoriýasynda.

sergi- (3)

Altyn hil, gysga gurşun wagty, amatly baha, ekologiýa taýdan arassa we innowasiýa önümleri bizi bu pudakda öňdebaryjy edýär. Dünýäniň öňdebaryjy çaphana kompaniýalary, markalary we gol import edijileri; enjamlary paýlaýjylar biziň bilen işlemegi saýlaýarlar.

Wzrods nirede, haýran galdyryjy ýerde!