• sahypa_head_bg

Suction Cup Banner

Suction Cup Banner

Gysga düşündiriş:

Sorujy kubok baýdagy, emiş käsesi bolan baýdak eýesi penjire aýnasyna penjire baýdagy, Fenster baýdagy ýa-da kafel / metal ýaly tekiz ýüzüne dakylýar. 3 dürli şekil (ýelek baýdaklary, göz ýaşlary baýdaklary, gönüburçly baýdaklar) bar. Burç bilen sazlanyp bilinýän çarçuwanyň dizaýny, size gerekli burça eýe bolup bilersiňiz. Pivoting polýus baýdagyň ýel bilen öwrülmegine mümkinçilik berýär. Awtoulag dilerleri, restoranlar, wakalar, söwda merkezi we başgalar üçin iň oňat mahabat görkeziş guraly!

Programma: Awtoulag dilerleri, restoranlar, wakalar, söwda merkezi we başgalar üçin ideal mahabat penjireleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorujy käsäniň baýdagy aýna / kafel / metal ýaly tekiz ýüzüne dakylýar. 3 dürli şekil (ýelek / gözýaş / gönüburçluk) bar. Dilerler, restoranlar, wakalar we başgalar üçin ajaýyp! Burç bilen sazlanyp bilner, gerekli burça eýe bolup bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan başlandy

(2) Aýlanma gurluşy, baýdagyň 360 dereje aýlanmagy bilen polýusy üpjün edýär.

(3) 1 polýus ulgamynda 2 şekil, çykdajylaryňyzy we ýeriňizi tygşytlaýar.

(4) Burç sazlanyp bilner we şemalda aýlanýar

(5) Habary görkezmek üçin baýdaklara NOOK ýel gerek däl

SUCTION-CUP-BANNER-z

Spesifikasiýa

Baýdak şekili Ölçegleri görkeziň Baýdak ölçegi Polýus agramy
Gözýaş 75 sm * 33 sm 59 sm * 24 sm 0,13 kg
Atherelek 70 sm * 26 sm 58.5 sm * 24.5 sm 0,13 kg
Gönüburçluk 70 sm * 26 sm 52 sm * 24 sm 0,15 kg

 

Has köp zady tapyňkiçi seriýaly baýdaklarýa-da başgabaýdak stendi, esaslar we esbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär