• page_head_bg

Suction Cup Banner

Suction Cup Banner

Gysga düşündiriş:

Sorujy käsäniň baýdagy, emdiriş käsesi bolan baýdak saklaýjy, aýna / kafel / metal ýaly tekiz ýere birikdirilip bilner.3 dürli şekil (ýelek baýdaklary / göz ýaşlary baýdaklary / gönüburçly baýdaklar) bar.Burç bilen sazlanyp bilinýän çarçuwanyň dizaýny, size zerur burç bolup biler.Pivoting polýus baýdagyň ýel bilen öwrülmegine mümkinçilik berýär.Dilerler, restoranlar, wakalar, söwda merkezi we başgalar üçin iň oňat mahabatlandyryş guraly!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sorujy käsäniň baýdagy aýna / kafel / metal ýaly tekiz ýere dakylýar.3 dürli şekil (ýelek / gözýaş / gönüburçluk) bar.Dilerlik, restoran, wakalar we başgalar üçin ajaýyp!Burçy sazlap bolýar, gerekli burça eýe bolup bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan başlandy

(2) Aýlanma gurluşy, baýdagyň 360 dereje aýlanmagy bilen polýusy üpjün edýär.

(3) 1 polýus ulgamynda 2 şekil, çykdajylaryňyzy we ýeriňizi tygşytlaýar.

(4) Burç sazlanyp bilinýän we şemalda rahat aýlanýar

(5) Habary görkezmek üçin baýdaklara NOOK ýel gerek däl

SUCTION-CUP-BANNER-z

Spesifikasiýa

Baýdak şekili Ölçegleri görkeziň Baýdak ölçegi Polýusyň agramy
Gözýaş 75 sm * 33 sm 59 sm * 24 sm 0,13 kg
Tüýdük 70 sm * 26 sm 58.5 sm * 24.5 sm 0,13 kg
Gönüburçluk 70 sm * 26 sm 52 sm * 24 sm 0,15 kg

 

Has köp zady tapyňkiçi seriýaly baýdaklarýa-da başgabaýdak, esaslar we esbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär