• sahypa_head_bg

Awtoulag banneriniň üstünde

Awtoulag banneriniň üstünde

Gysga düşündiriş:

Awtoulag banneriniň üstünde “Arch Banners” -iň bir görnüşi başda satyjylar üçin niýetlenendir, Islendik awtoulagyň ýa-da ykjam ulagyň üstünden gaty laýyk gelýär we ulagyň tekerleri bilen üpjün edilýär. Awtoulagyňyzda ýa-da dilerler sergisinde aýratyn ulagy görkezmegiň aňsat we ajaýyp usuly! Maşyny uzakdan görüp bolýar we köp adamy özüne çekýär.

Bular awtoulag banneriniň üstünde, dürli marka ýa-da habarlary mahabatlandyranda banneriň aňsatlyk bilen çalşylmagyna mümkinçilik berýär.

Içerde ýa-da açyk görnüşde görkeziň (Şemally şertlerde ulanmaň)

Goýmalar: forecourtdisplay, cardealership, awtoulag sergisi, awtoulag duralgalary, söwda sergileri ýa-da wakalar üçin ýokarky stol banneriniň çarçuwasy hökmünde hem ulanylyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag banneriniň üstünde “Arch Banners” -iň bir görnüşi başda satyjylar üçin niýetlenendir, Islendik awtoulagyň ýa-da ykjam ulagyň üstünden gaty laýyk gelýär we ulagyň tekerleri bilen üpjün edilýär. Awtoulagyňyzda ýa-da dilerler sergisinde aýratyn ulagy görkezmegiň aňsat we ajaýyp usuly! Maşyny uzakdan görüp bolýar we köp adamy özüne çekýär.

Bular awtoulag banneriniň üstünde, dürli marka ýa-da habarlary mahabatlandyranda banneriň aňsatlyk bilen çalşylmagyna mümkinçilik berýär.

Üstünlikleri

(1) weeňil, çydamly uglerod birleşýän polýuslary

(2) Ulanylyşy aňsat ulgam, hiç hili gural gerek däl

(3) Polýus göteriji sumka, ýeňil we göçme görnüşde gelýär

Bellik: awtoulag üçin ulanylsa, teker bazasy gerek (aýratyn sargyt)

GARŞY

Spesifikasiýa

Ölçeg Banneriň ululygy Gaplamagyň ululygy
3mx2.3m 2mx1.4m 1,6m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär