• page_head_bg

Awtoulag banneriniň üstünde

Awtoulag banneriniň üstünde

Gysga düşündiriş:

Awtoulag sergisinde durmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Awtoulag banneriniň üstünden synap görüň.Maşyny uzakdan görüp bolýar we köp adamy özüne çekýär.Içerde ýa-da açyk söwda sergisinde belli bir ulagy ýa-da stendi görkezmek üçin aňsat we ajaýyp usul (Şemally şertlerde ulanmaň)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag sergisinde durmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Awtoulag banneriniň üstünden synap görüň.Maşyny uzakdan görüp bolýar we köp adamy özüne çekýär.Içerde ýa-da açyk söwda sergisinde belli bir ulagy ýa-da stendi görkezmek üçin aňsat we ajaýyp usul (Şemally şertlerde ulanmaň)

Üstünlikleri

(1) weeňil, çydamly uglerod birleşýän polýuslar

(2) Ulanylyşy aňsat ulgam, hiç hili gural gerek däl

(3) Polýus göteriji sumka, ýeňil we göçme görnüşde gelýär

OVER-THE-CAR

Spesifikasiýa

Ölçegi görkeziň Banneriň ululygy Gaplamagyň ululygy
3mx2.3m 2mx1.4m 1.6m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär