• sahypa_head_bg

Kafe barýer

Kafe barýer

Gysga düşündiriş:

Windel päsgelçilikleri, “Breeze Barrier” diýlip hem atlandyrylýan kafe päsgelçilikleri, eýwan meýdançasyny işiňiziň daşyndan bölmek üçin ajaýyp, size işewürligi gaty görnükli görnüşde bellemäge mümkinçilik döredýär, habarlylygy döretmäge we geçip barýanlaryň gyzyklanmasyny gazanmaga kömek edýär. Bäş deşikli esas, araçägiňizi we oturýan ýeriňizi çeýe kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bir ýa-da iki taraplaýyn bannerler bilen kafe päsgelçilikleri, jaýyňyzyň bäsdeşlikden tapawutlanmagyny üpjün edýär, müşderileriňiz üçin ýel goragyny hem üpjün edýär. Bannerleri aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

Arza:

Kafe päsgelçiligi daşarky kafeler, restoranlar, şeýle hem wakalar, bazarlar, söwda sergileri üçin göçme mahabat banneriniň stendi üçin ajaýyp


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kafe päsgelçilikler ulgamymyz, eýwan meýdançasyny işiňiziň daşyndan bölmek üçin ajaýyp, şeýle hem size işewürligi gaty görnükli görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär, habarlylygy döretmäge we geçip barýanlaryň gyzyklanmasyny gazanmaga kömek edýär. Bäş deşikli esas, araçägiňizi we oturýan ýeriňizi çeýe kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Bir ýa-da iki taraplaýyn bannerler bilen kafe päsgelçilikleri, jaýyňyzyň bäsdeşlikden tapawutlanmagyny üpjün edýär, müşderileriňiz üçin ýel goragyny hem üpjün edýär. Bannerleri aňsatlyk bilen çalşyp bolýar. Içerde ýa-da daşarda dükanlar we restoranlar üçin ajaýyp, söwda sergisi ýa-da wakalar üçin göçme mahabat banner displeýi

Üstünlikleri

(1) Modully we göçme dizaýn, çalt ýygnamak aňsat

(2) Kiçijik gaplama ululygy, uzynlygy diňe 1m aňsat ulag üçin.

(3) Bäş deşikli uniwersal esas, Islendik ululykda birnäçe birligi birleşdiriň

(4) Dartyş ulgamy banneriňizi elmydama ajaýyp görkezýär

(5) Grafikany düzmek we üýtgetmek aňsat

(6) 30 mm diametri bolan poroşok bilen örtülen turba polat

kafe-barýer- (2)

Spesifikasiýa

Çarçuwanyň ululygy Banneriň ululygy Gaplamagyň ululygy
2.0m * 1,0m 198 * 90 sm 1 m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär