• page_head_bg

Kafe barýer

Kafe barýer

Gysga düşündiriş:

Kafeimizdäki päsgelçilikler ulgamymyz, eýwan meýdançasyny işiňiziň daşyndan bölmek üçin ajaýyp, şeýle hem size işewürligi gaty görnükli görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär, habarlylygy döretmäge we geçip barýanlaryň gyzyklanmasyny gazanmaga kömek edýär.Bäş deşikli esas, araçägiňizi we oturýan ýeriňizi çeýe kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Singleeke-täk ýa-da iki taraplaýyn bannerler bilen kafe päsgelçilikleri, jaýlaryňyzyň ýaryşdan tapawutlanmagyny üpjün edýär, müşderileriňiz üçin ýel goragyny hem üpjün edýär.Bannerleri aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

Kafe barýer, ýapyk ýa-da açyk dükanlar we restoranlar üçin amatly, şeýle hem söwda sergisi ýa-da wakalar üçin göçme mahabat bannerini görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kafeimizdäki päsgelçilikler ulgamymyz, eýwan meýdançasyny işiňiziň daşyndan bölmek üçin ajaýyp, şeýle hem size işewürligi gaty görnükli görnüşde görkezmäge mümkinçilik berýär, habarlylygy döretmäge we geçip barýanlaryň gyzyklanmasyny gazanmaga kömek edýär.Bäş deşikli esas, araçägiňizi we oturýan ýeriňizi çeýe kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Singleeke-täk ýa-da iki taraplaýyn bannerler bilen kafe päsgelçilikleri, jaýlaryňyzyň ýaryşdan tapawutlanmagyny üpjün edýär, müşderileriňiz üçin ýel goragyny hem üpjün edýär.Bannerleri aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.Içerde ýa-da daşarda dükanlar we restoranlar üçin ajaýyp, söwda sergisi ýa-da wakalar üçin göçme mahabat banneriniň stendi

Üstünlikleri

(1) Modully we göçme dizaýn, çalt ýygnamak aňsat

(2) Ownuk gaplamanyň ululygy, uzynlygy diňe 1m aňsat ulag üçin.

(3) Bäş deşikli uniwersal esas, Birnäçe ululygy islendik ululyga çeýe birikdiriň

(4) Dartyş ulgamy banneriňizi elmydama ajaýyp görkezýär

(5) Grafikany düzmek we üýtgetmek aňsat

(6) 30 mm diametri bolan poroşok bilen örtülen turba polat

cafe-barrier-(2)

Spesifikasiýa

Çarçuwanyň ululygy Banneriň ululygy Gaplamagyň ululygy
2.0m * 1.0m 198 * 90 sm 1m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär