• page_head_bg

BS1000

BS1000

Gysga düşündiriş:

BS1000, öz-özüni ýygnamak modul ulgamy turbalary we birleşdirijileri öz içine alýar.Baglaýjylar sanjym galyplary bilen öndürilýär we aýna süýümli berkidiji plastmassadan gowy güýç bilen öndürilýär.Turbalar alýumin ýa-da birleşdirilen süýüm bolup biler we her segmentiň uzynlygy diňe 1m.

Bogunlaryň adaty reňki gara;haýyşy boýunça bogunlary başga reňklerde öndürip bolýar.

Turbalary we bogunlary inwentara ýa-da programmaňyza görä çeýe sargyt ediň.

Programmalar:Sport çäreleri, kofe dükanlary, söwda ýarmarkalary ýa-da köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji ulgam


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp programmalar BS1000 seriýasy bilen işleýändigi sebäpli, turbalary we birikdirijileri inwentara ýa-da programmaňyza görä çeýe sargyt etmek maslahat berilýär.

Programma ideýalary: Gapy çarçuwasy 1x2m;Göçme üçburçluk banner çarçuwasy, 1x1m, 1x2m, 1x3m;
Päsgelçilik ulgamy: uzynlygy we beýikligi boýunça islendik ululyk (1m köp)

Birleşdirilen süýümden ýasalan turba, ýeňil agramlylygy we ýükleri tygşytlamagy sebäpli hadysalar üçin amatlydyr.Alýumin turbasy kofe dükanlary üçin ýa-da köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji ulgam hökmünde has gowy bolar

Asyl dizaýn edilen burç bilen sazlap bolýan birleşdirijimizden peýdalanyň, päsgelçilik çarçuwasy islendik uzynlykda we islendik görnüşde görkezilip bilner, hatda basgançaklarda hem ulanylyp bilner.

Göçme displeý üçin içindäki turbalary we birikdirijileri gaplamak üçin arassa oksford göteriji halta üpjün edilip bilner.Diňe 1 metr uzynlykdaky ulag, çarçuwany islendik ulagda goýmagy aňsatlaşdyrýar, wakalaryňyz üçin amatly.

Dürli ýagdaýa laýyk tekiz, tekiz demir çüýşe ýa-da suw bazasy ýaly giň bazalar bar

Ajaýyp gutarmak üçin bilelikde pikir alyşmak üçin biziň bilen habarlaşyň.OEM displeý ölçegi kabul ederliklidir.

Üstünlik

(1) Modul ulgamy, has köp programma, täze kombinasiýalar bilen gaýtadan ulanylyp bilner

(2) ýeňil agram we göçme

(3) embygnamak üçin gurallar gerek däl

(4) Dürli ulanyşa laýyk esaslaryň giň gerimi

DOOR-FRAME

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär