• sahypa_head_bg

BS1000 modul ulgamy

BS1000 modul ulgamy

Gysga düşündiriş:

BS1000, öz-özüni ýygnaýan modul ulgamy turbalary we birleşdirijileri öz içine alýar. Baglaýjylar sanjym galyplary bilen öndürilýär we güýçli kuwwatly aýna süýümli berkitme plastmassadan ýasalýar. Turbalar alýumin ýa-da birleşdirilen süýüm bolup biler we her segmentiň uzynlygy diňe 1m.

Bogunlaryň adaty reňki gara; haýyşy boýunça bogunlary başga reňklerde öndürip bolýar.

Turbalary we bogunlary inwentara ýa-da programmaňyza görä çeýe sargyt ediň (mysal üçin, kofe barýer, A çarçuwaly banner stendi)

Goýmalar:Sport çäreleri, kofe dükanlary, söwda ýarmarkalary ýa-da köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji ulgam


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp programmalar BS1000 seriýasy bilen işleýändigi sebäpli, inwentara ýa-da programmaňyza görä turbalary we birikdirijileri çeýe sargyt etmek maslahat berilýär.

Programma ideýalary: Gapy çarçuwasy 1x2m; Göçme üçburç banner çarçuwasy, 1x1m, 1x2m, 1x3m;
Päsgelçilik ulgamy: uzynlygy we beýikligi boýunça islendik ululyk (1 m köp)

Birleşdirilen süýümden ýasalan turba, ýeňil agramly we ýük tygşytlaýanlygy sebäpli hadysalar üçin amatlydyr. Alýumin turbasy kofe dükanlary üçin ýa-da köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji ulgam hökmünde has gowy bolar

Asyl dizaýn edilen burç sazlap bolýan birleşdirijimizden peýdalanyň, päsgelçilik çarçuwasy islendik uzynlykda we islendik görnüşde görkezilip bilner, hatda basgançaklarda hem ulanylyp bilner.

Göçme displeý üçin içindäki turbalary we birikdirijileri arassalamak üçin arassa oksford göteriji sumka üpjün edilip bilner. Diňe 1 metr uzynlygy, hadysalaryňyz üçin amatly çarçuwany islendik ulagda goýmagy aňsatlaşdyrýar.

Dürli ýagdaýa laýyk tekiz, tekiz demir çüýşe ýa-da suw bazasy ýaly giň bazalar bar

Ajaýyp gutarmak üçin bilelikde pikir alyşmak üçin bize ýüz tutuň. OEM displeý ölçegi kabul ederliklidir.

Üstünlik

(1) Modul ulgamy, has köp programma, täze kombinasiýalar bilen gaýtadan ulanylyp bilner

(2) ýeňil agram we göçme

(3) embygnamak üçin gurallar gerek däl

(4) Dürli ulanyşa laýyk esaslaryň giň gerimi

Gapy-çarçuwa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär