• sahypa_head_bg

Gaty ýer üçin esas

Gaty ýer üçin esas

Gysga düşündiriş:

Elýeterli baýdak bazalarynyň giň topary: Kesgitli haç bazasy (X bazasy), Ykdysady çatryk bazasy, Tripod bazasy, Haç bazasy, Örümçek bazasy, metal esasy plastinka (polat inedördül plastinka), Awtoulag tigir bazasy we ş.m. gaty ýüzler üçin amatly. asfalt we asfalt açyk howada ýa-da gaty ýapyk pollar. Olaryň biri, anketaňyz üçin ideal boljakdygyna ynanýar.

 

Goýmalar: Daşarda asfalt we asfalt ýa-da gaty ýapyk pollar ýaly has kyn ýerler üçin baýdak stendiniň görnüşleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kesgitli haç bazasy

X bazasy ýa-da gaýçy bazasy diýlip hem atlandyrylýan rulman pyçakly berkidilen çyzgy, içerde we daşarda agyr görnüşli Crossbar stendi hökmünde işleýär.

Spesifikasiýa

Ölçegi:82 sm * 5 sm (eplenen)

Agramy:4kg

Material:Çal reňkli poroşok bilen örtülen demir

Haryt kody:DX-1

GYSGAÇA KROSS-BAZA
Ykdysadyýet-kross-esas

Ykdysady haç bazasy

Bahasy X stendi, ýelek baýdaklary, deko ganaty, blok baýdaklary we ş.m.

Diňe içerde ulanyň ýa-da açyk howada şemally howa üçin suw halkasy bazasyny goşuň

Ölçegi:77 sm * 3 sm

Agramy:1,3 kg

Material:Çal reňkli poroşok bilen örtülen demir

Haryt kody:DM-9

Tripod bazasy

Ownuk bannerler üçin bukulýan esas. Ulanylýan agramy goşuň. Oorapyk ýa-da açyk

Ölçegi:37 * 3.2 sm (eplenen)

Agramy:2kg

Material:Gara reňkli poroşok bilen örtülen uglerod polat

Haryt kody:DM-17

TRIPOD-BASE
BASE-PLATE

Esasy plastinka

Epagdaýyň köpüsine laýyk gelýän pyçakly metal esasy plastinka. Oorapyk ýa-da açyk

Ölçegi:40 * 40 * 0.4cm / 40 * 40 * 0.8cm / 50 * 50 * 0.8cm

Agramy:5kg / 10kg / 15kg

Material:Gara reňkli poroşok bilen örtülen demir

Haryt kody:DT-30 / DT-31 / DT-32

Haç bazasy

Hromdan ýasalan uglerod polat, suw bilen doldurylýan agram sumkasy agramy goşmak üçin ulanylyp bilner.

Içerde ýa-da daşarda

Ölçegi:82 sm * 82 sm

Agramy:3 kg

Material:Uglerod polat

Haryt kody:DM-5

CROSS-BASE
SPIDER BAZASY

Öýjük bazasy

Kesiş bazasynyň täzelenme wersiýasy, göz çukurlary çeňňek üçin goşmaça. Içerde ýa-da daşarda

Ölçegi:52 sm * 21 sm (eplenen)

Agramy:2.6kg

Material:Uglerod polat

Haryt kody:DM-48/49 (Göz deşiksiz)

3 aýakly esas

Göçme, gurnama aňsatlygy üçin niýetlenendir. Içerde ýa-da açyk suw agramy bilen kiçijik baýdak bannerleri üçin maslahat berilýär.

Ölçegi:24 sm

Agramy:0.9kg

Material:Polat

Haryt kody:DM-1

3-LEG-BASE
ROUND-BASE

Tegelek esas

3D bannerler ýa-da üýtgeşik şekilli bannerler bilen ulanmak üçin has gowy saýlama, has özüne çekiji görünýär. Diňe jaýyň içinde

Ölçegi:C38cm

Agramy:2kg

Material:Hrom bilen örtülen demir

Haryt kody:DT-26

Gaty ýer we gazon haç bazasy

Tekiz durnukly haç bazasyny birleşdiriňýer tüpeňi, arzan bahaly islendik programma üçin bir esasy kostýum

Ölçegi:kesgitlenen çyzgy bazasy 84 sm * 5 sm / tüpeň 20 sm

Agramy:4.2kg

Material:Uglerod polat + demir, galvanizli we çal reňkli poroşok örtülen

Haryt kody:9WT-33

HARD-GROUND & LAWN-CROSS-BASE
FOUNTAIN-BASE

Çeşme bazasy

Baýdak çüwdürimleriniň bazasy, Klaster baýdak bazasy diýlip hem atlandyrylýar. 1 esasy ulgamda azajyk burç tapawudy bolan 4 rotatorly polat Klaster banner bazasy 4 saklap bilerTeleskopik bannerlerýa-daAkula fin banner,Ark bannerleri, içerde ýa-da daşarda marka täsiriňizi artdyrmagyň iň amatly usuly.

Ölçegi:43 * 21 sm (eplenen)

Agramy:8.5kg

Material:Polat

Haryt kody:DM-6

Şin bazasy (açylmaýan)

Çykdajyly we çydamly teker bazasy

Esasan awtoulag duralgasy ýa-da awtoulag satyjylary üçin. Maşyn sürmegiň zerurlygy ýok, muny diňe awtoulagyň tekeriniň aşagyna ýa-da beýleki agyr agramyna salyň. Gaplamagyň ululygy DV-1 ýa-da DV-2-den uly

Ölçegi:89 * 49 sm

Agramy:2kg

Material:Metal turba / poroşok bilen örtülen

Haryt kody:DV-3

ŞINA-BAZASY- (DÜZGÜN)
ŞIN-BASE- (FOLDABLE)

Şin bazasy (bukulýan)

Eplenýän teker bazasy, asyl dizaýnymyz, awtoulag deslapky displeýi üçin innowasiýa baýdak bazasydyr.

Ansat eltip bermek we saklamak üçin kiçi gaplama göwrümi

Maşyn sürmegiň zerurlygy ýok, ony islendik ulagyň tekeriniň aşagyna salyň

Ölçegi:20 * 58 sm

Agramy:2,3 kg

Material:Metal turba / poroşok bilen örtülen

Haryt kody:DV-1

Gaýçy awtoulag bazasy

“New Car Wheel Base”, “Foldable Tire” bazasynyň täzeleniş wersiýasy

Birmeňzeş kiçijik gaplama ululygy, ýöne gurmak has ýönekeý

Ölçegi:89 * 49 sm

Agramy:2kg

Material:Metal turba / poroşok bilen örtülen

Haryt kody:DV-2

SCISSOR-CAR-BASE
DÖWRÜNJI TURBAN HYZMATLAR BAZASY

Wzrods tarapyndan döredilen täze innowasion haç bazasy

1. Has kiçi gaplama ululygy üçin kämilleşdirilen gurluş.

2. Has gowy durnuklylyk üçin aşaky agyrlyk merkezi.

3. Çykdajyly c-halka şahasy, baýdagyň şemalda aýlanmagyna mümkinçilik beriň.

Poroşok bilen örtülen gönüburçly polat turbadan, ýeňil agramly, ýöne durnukly, ýygnamak aňsat, sergiler ýa-da içerde ulanmak üçin ownuk ýelek baýdaklaryny ýa-da gözýaş baýdaklaryny görkezmek üçin ajaýyp haç bazasy. Agram suwuny goşuň  açyk howada goşmaça durnuklylyk üçin sumka. Gaty ýüzler üçin amatly.

Haryt kody:DQ-15
Ölçegi78 sm
Agram1.3KG

Material:gönüburçly polat turba


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär