• page_head_bg

Gaty ýer üçin esas

Gaty ýer üçin esas

Gysga düşündiriş:

Kesgitli haç bazasy (X bazasy), Ykdysady haç bazasy, Tripod bazasy, Haç bazasy, Örümçek bazasy, Metal esasy plastinka (polat inedördül plastinka), Awtoulag tigir bazasy we ş.m. pollar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kesgitli haç bazasy

X bazasy ýa-da gaýçy bazasy diýlip hem atlandyrylýan podşipnikli berkitme bazasy

Içerde we daşarda.

Spesifikasiýa

Ölçegi:82 sm * 5 sm (eplenen)

Agramy:4kg

Material:Çal reňkli poroşok bilen örtülen galvanizli demir

Haryt kody:DX-1

FIXED-CROSS-BASE
ECONOMIC-CROSS-BASE

Ykdysady haç bazasy

Atherelek baýdaklary, deko ganaty, blok baýdaklary we ş.m. ýaly kiçijik kenar ýakasy üçin amatly.

Içerde ulanyň ýa-da açyk howada şemally howa üçin suw halkasy bazasyny goşuň

Ölçegi:77 sm * 3 sm

Agramy:1.3kg

Material:Çal reňkli poroşok bilen örtülen demir

Haryt kody:DM-9

Tripod bazasy

Ownuk bannerler üçin bukulýan esas.Ulanylýan agramy goşuň.Oorapyk ýa-da açyk

Ölçegi:37 * 3.2 sm (eplenen)

Agramy:2kg

Material:Gara reňkli poroşok bilen örtülen uglerod polat

Haryt kody:DM-17

TRIPOD-BASE
BASE-PLATE

Esasy plastinka

Epagdaýyň köpüsine laýyk pyçakly metal esasy plastinka.Oorapyk ýa-da açyk

Ölçegi:40 * 40 * 0.4cm / 40 * 40 * 0.8cm / 50 * 50 * 0.8cm

Agramy:5kg / 10kg / 15kg

Material:Gara reňkli poroşok bilen örtülen demir

Haryt kody:DT-30 / DT-31 / DT-32

Haç bazasy

Hromdan ýasalan uglerod polat, suw bilen doldurylýan agram sumkasy agramy goşmak üçin ulanylyp bilner.

Içerde ýa-da daşarda

Ölçegi:82 sm * 82 sm

Agramy:3kg

Material:Uglerod polat

Haryt kody:DM-5

CROSS-BASE
SPIDER BASE

Öýjük bazasy

Haç bazasynyň täzelenme wersiýasy, göz çukurlary çeňňek üçin islege bagly däl.Içerde ýa-da daşarda

Ölçegi:52 sm * 21 sm (eplenen)

Agramy:2.6 kg

Material:Uglerod polat

Haryt kody:DM-48/49 (Göz deşiksiz)

3 aýakly esas

Köpüsi kiçi bannerlerde ýa-da goşmaça suw agramy bolan açyk howada içerde ulanmak üçin

Ölçegi:24 sm

Agramy:0.9kg

Material:Polat

Haryt kody:DM-1

3-LEG-BASE
ROUND-BASE

Tegelek esas

3D bannerler ýa-da üýtgeşik şekilli bannerler bilen ulanmak üçin has gowy saýlama, has özüne çekiji görünýär.Diňe jaýyň içinde

Ölçegi:φ38 sm

Agramy:2kg

Material:Hrom bilen örtülen demir

Haryt kody:DT-26

Gaty ýer we gazon haç bazasy

Tekiz tekiz haç bazasyny birleşdiriňtoprak, arzan bahaly islendik programma üçin bir esasy kostýum

Ölçegi:kesgitli haç bazasy 84 sm * 5 sm / tüpeň 20 sm

Agramy:4.2kg

Material:Uglerod polat + demir, galvanizli we çal reňkli poroşok örtülen

Haryt kody:9WT-33

HARD-GROUND&LAWN-CROSS-BASE
FOUNTAIN-BASE

Çeşme bazasy

1 esasy ulgamda, ýapyk ýa-da açyk meýdanda azajyk burç tapawudy bolan 4 rotator

Ölçegi:43 * 21 sm (eplenen)

Agramy:8.5kg

Material:Polat

Haryt kody:DM-6

Şinanyň bazasy (açylmaýan)

Çykdajyly we çydamly teker bazasy

Esasan awtoulag duralgasy ýa-da awtoulag satuwy üçin.Muny diňe awtoulagyň tekeriniň aşagyna ýa-da beýleki agyr agramyna salyň.Gaplamagyň ululygy DV-1 ýa-da DV-2-den uly

Ölçegi:89 * 49 sm

Agramy:2kg

Material:Metal turba / poroşok bilen örtülen

Haryt kody:DV-3

TYRE-BASE-(UNFOLDABLE)
TYRE-BASE-(FOLDABLE)

Şinanyň bazasy (bukulýan)

Eplenýän teker bazasy, asyl dizaýnymyz,

Ansat eltip bermek we saklamak üçin kiçi gaplama göwrümi

Peç sürmek hökman däl, ony islendik ulagyň tekeriniň aşagyna salyň

Ölçegi:20 * 58 sm

Agramy:2.3kg

Material:Metal turba / poroşok bilen örtülen

Haryt kody:DV-1

Gaýçy awtoulag bazasy

Foldable Tire bazasynyň täzelenme wersiýasy

Kiçijik gaplama ululygy, ýöne gurmak has ýönekeý

Ölçegi:89 * 49 sm

Agramy:2kg

Material:Metal turba / poroşok bilen örtülen

Haryt kody:DV-2

SCISSOR-CAR-BASE

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär