• page_head_bg

Baýdak baýdagy

Baýdak baýdagy

Gysga düşündiriş:

BiziňkiBaýdak ýaýyDürli baýdaklary üýtgedip, welosipediňize gurnamak ýönekeý we aňsatwelosiped howpsuzlygy baýdagy or welosiped mahabaty baýdagy, bu yzkywelosiped baýdagyTigiriň gidýän ýerinde öz işiňizi mahabatlandyrmagyň ajaýyp we tygşytly usulydyr.Welosiped baýdagy baýdaklarymahabat hereket edýär!

Programmalar:Oturylyşyk restoranlary, Telefon abatlamak, Kofe dükanlary, mahabat çäreleri, ýarmarkalar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Welosiped baýdaklary üçin adaty we adaty görnüş, tigiriň üstünde çeýe gamçy çybygynyň sütünini dakyp, tigiriňizi beýlekilere ýokary derejede görkezýär.

Welosiped baýdagymyzyň ýaýy diňe bir welosiped howpsuzlygy baýdaklary üçin däl, eýsem mahabatlandyryş habaryny dizaýn etmek we çap etmek üçin has köp ýer berýän mahabat ekrany göz ýaşlary ýa-da ýelek baýdaklary üçin hem ulanylýar.

Tigir mahabat baýdak bannerlerini, hiç hili guralsyz welosipediňizi gurmak we aýyrmak aňsat

Welosiped baýdagynyň ýaýy, baýdagyň arkaňyzdan uzakdadygyna göz ýetirmek üçin doly uzynlygy 60 sm bolan poroşok bilen örtülen alýuminden ýasalýar.

Welosiped baýdak sütünimiz, bir ulgamda 2 baýdak şekilini, ýelek we göz ýaşlaryny goldap biler, bu bolsa çykdajylaryňyzy tygşytlap we müşderileriň islegine görä üýtgedip biler.Ekranyň beýikligi 2m.Baýdaklary ýörite çap edip bolýar.

Üstünlik

(1) Çalt we gurnamak we sökmek aňsat, oturgyç posty DIA.26-30 mm aralygynda

(2) Garaşsyz turbanyň ujundaky howpsuzlyk şöhlelendiriji yşyk

(3) Ownuk maýa goýumlary bilen dinamiki we wizual mahabat.

(4) Hiç hili hapalanmazdan ekologiýa taýdan arassa material we proses.

BIKE-FLAG-BRACKET

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Agramy
DB-1 60 sm 0.6kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär