• page_head_bg

Fasulye bannerini açyň

Fasulye bannerini açyň

Gysga düşündiriş:

Ovumurtga görnüşi bilen atlandyrylan noýba bannerleri, şeýle hem bellidirA çarçuwaly bannerleri açyň , Daşarda çykýan banners ýa-daGyradaky bannerler, otuz sekundyň içinde gurlup we düşürilip bilinjek göçme, ýeňil we amatly mahabat banneriniň nyşanydyr.Iki taraplaýyn grafika iň köp täsir etmegi üpjün edýär.Sport çäreleri, mahabat çäreleri, söwda sergileri we ugrukdyryjy belgiler üçin ajaýyp.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, awtoulag howly, plýaacheslar, ýaryşlar, festiwallar, görkezişler, sergiler, wakalar, mahabat, toý, oturylyşyk, dükanlar, bazarlar, awtoulag sergileri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ovumurtga görnüşi bilen atlandyrylan noýba bannerleri, şeýle hem Pop up banner ýa-da Pop-out banner,Beachbanner

Çarçuwaly gurluş, has güýçli we çydamly tekiz polat pru springina.Setshli toplum açylan bada-bat doly ululykdaky ekrana açylýar, görkezilende has durnukly we sumkanyň içine bukulmak aňsat

Mahabat effektiňizi ýokarlandyrmak üçin 2 sany mata bannerleri birmeňzeş ýa-da dürli çeper eserlerde çap edilip bilner.Gapdal / aşaky aralyk gaýyşly mata bannerleri çalşylýar we indiki waka üçin täze habarlary täzelemäge ýa-da aňsatlyk bilen döretmäge mümkinçilik berýär.

Her biriA- Çarçuwaly banner toplumyýumşak ýüzlerde alamatlary ýere berkitýän “Carry Case” we dört sany “Ground Pegs” -i öz içine alýar.Has kyn ýerlerde suw ýa-da çäge torbalaryny howpsuzlyk üçin uzakdaky gaýyşlara goýmak maslahat berilýär.

3 ululykda, Kiçi (130 x 70 sm), Orta (200 x 90 sm) we Uly (250 x 100 sm) bar.beýleki ululyklary sazlap bolýar.

Üstünlikleri

(1) Banneri bukmak üçin WZRODS tarapyndan döredilen ýörite birikdirijiler bazardaky beýleki şuňa meňzeş önümlerden has aňsat

(2) Çydamly polat pru .ina çarçuwasy çeper eserleriň tekiz ýüzüni görkezmegini üpjün edýär.

(3) Çap edilen matany aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

(4) sumkany götermek, saklamak we daşamak aňsat

(5) Şemally şertlerde berkitmek üçin polat çeňňekler

(6) Dürli goşmaça agram ulanylýar (gum haltasy, suw haltasy we ş.m.)

BEAN-BANNER-3

Spesifikasiýa

Haryt kody

Ölçegi

Ölçegi görkeziň

GW (diňe enjam)

BB1307T

S

1,3m * 0.7m

1kg

BB2010T

M

2.0m * 0.9m

1.3kg

BB2511T

L

2,5 m * 1,0m

2.6 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär