• sahypa_head_bg

Minara Banner

Minara Banner

Gysga düşündiriş:

Minaranyň banneri, 3 ekrany bolan ters piramida görnüşidir. Uzyn boýly we üýtgeşik görnüş, hökman sizi sergiden ýa-da wakalardan tapawutlandyrar. 3 dürli dizaýn ýa-da hemmesi birmeňzeş, islegleriňize baglylykda mümkindir. Wzrods-yň asyl dizaýny.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Minaranyň banneri, 3 ekrany bolan ters piramida görnüşidir. Uzyn boýly we üýtgeşik görnüş, hökman sizi sergiden ýa-da wakalardan tapawutlandyrar. 3 dürli dizaýn ýa-da hemmesi birmeňzeş, islegleriňize baglylykda mümkindir.

Üstünlikleri

(1) Zemin çarçuwasy, gurulmagy we düşürmegi aňsatlaşdyrýar. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

(2) weeňil we aşa güýçli uglerod birleşýän polýus

(3) Habarlaryňyzy uzakdan ýaýratmak üçin has az ýer.

(4) Şemalda rahat aýlaň

(5) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we göçme görnüşde gelýär

(6) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar

TOWER-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Banner ölçegi Boýy görkez Gaplamak uzynlygy Takmynan GW
TBG9015 1.5m * 0.9m * 3 sany 2m 1,2 m 1.9kg
TBG9024 2,5m * 0.9m * 3 sany 3m 1,5 m 2.4kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär