• sahypa_head_bg

Çyra baýdagy

Çyra baýdagy

Gysga düşündiriş:

Meangyn banneridirÇyra baýdagy ýapyk we açyk displeý çözgüdi, 3 tarapynda çap edilip bilinýän, adaty baýdaklara garanyňda habar ibermek üçin has köp ýer, aýlanýan hereket şemalda 360 ° görnüş döredýär, habaryňyzy islendik tarapdan görüp bolýar. Embygnamak aňsat we gaty görünýär.

Goýmalar:Söwda meýdançalary, ýarmarkalar, ýapyk we açyk çäreler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Egriji çyra bannerimiz, 2012-nji ýyldan bäri bütin dünýäde döredilen, bukulýan saýawan çarçuwasynyň gurluşyny kabul edýär, gurmagy ýa-da sökmegi aňsatlaşdyrýar.

Çarçuwaly polýusymyz has ýokary güýç we çeýeligi bolan uglerod birleşmesinden ýasalýar. Windel ýagdaýynda şekilleri ýitirmez.

Banner böleginde 3 dürli çeper eser bilen elýeterli 3 ýüz çap bar. 360 ° görünmek has gowy displeý effektini görkezýär we markaňyza ünsi çekýär

Endygnamak üçin zerur gural ýok, ahyrky müşderi üçin işlemek aňsat we amatly. Çarçuwaly, dürli çäreleri geçirmek üçin gaty we amatly oksford göteriji sumka bilen gelýär.

Dürli amaly ýerine ýetirmek üçin giň esaslar

Matalar çalşylýar we 240GSM trikota pol poliester teklip edilýär, ýeterlik derejede galyň, çep tarapdan çeper eserleriň aç-açanlygy görünmeýär.

Üstünlikleri

(1) eplenýän zontik çarçuwasy, gurmak we sökmek aňsat.

(2) Habarlaryňyzy ýaýratmak üçin 3 tarap çap edilip bilinýän, has uly ýer

(3) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar

(4) Şemalda rahat aýlaň

(5) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we göçme görnüşde gelýär.

LANTERN-BANNER-2

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegleri görkeziň Baýdak ölçegi Takmynan umumy agram
TDC10145 2.2m * 0.76m 1,45m * 1.05m * 3 sany 1.5kg
TDC076166 2.6m * 1,05m 1,71m * 1.08m * 3 sany 2kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär