• page_head_bg

Çyra baýdagy

Çyra baýdagy

Gysga düşündiriş:

Angyn banneridirÇyra baýdagyýapyk we açyk displeý çözgüdi, 3 tarapda çap edilip bilinýän, adaty baýdaklara garanyňda habar ibermek üçin has köp ýer, aýlanýan hereket şemalda 360 ° görnüş döredýär, habaryňyzy islendik tarapdan görüp bolýar.Embygnamak aňsat we ýokary görünýän.

Programmalar:Söwda meýdançalary, ýarmarkalar, ýapyk we açyk çäreler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Egriji çyra bannerimiz, 2012-nji ýyldan bäri bütin dünýäde dizaýn edilen, gurulmagy ýa-da sökülmegini aňsatlaşdyrýan bukulýan saýawan çarçuwasynyň gurluşyny kabul edýär.

Çarçuwaly polýusymyz has güýçli we çeýeligi bolan uglerod birleşmesinden ýasalýar.Windel ýagdaýynda şekilleri ýitirmez.

Banner böleginde 3 dürli çeper eser bilen elýeterli 3 ýüzli çap bar.360 ° görünmek has gowy displeý effektini görkezýär we markaňyza ünsi çekýär

Endygnamak üçin zerur gural ýok, ahyrky müşderi üçin işlemek aňsat we amatly.Çarçuwaly, dürli çäreleri geçirmek üçin gaty we amatly bolan oksford göteriji sumka bilen gelýär.

Dürli amaly ýerine ýetirmek üçin esaslaryň giň gerimi

Matalar çalşylýar we 240GSM trikota pol poliester teklip edilýär, çep tarapdan çeper eserleriň garşylygy görünmez ýaly derejede galyň.

Üstünlikleri

(1) eplenýän zontik çarçuwasy, gurmak we sökmek aňsat.

(2) Habarlaryňyzy ýaýratmak üçin 3 tarap çap edilip bilinýän, has uly ýer

(3) Grafikany aňsatlyk bilen üýtgedip bolýar

(4) Şemalda rahat aýlaň

(5) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we ykjam.

LANTERN-BANNER-2

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegleri görkeziň Baýdak ölçegi Takmynan umumy agram
TDC10145 2.2m * 0.76m 1.45m * 1.05m * 3 sany 1.5kg
TDC076166 2.6m * 1.05m 1.71m * 1.08m * 3 sany 2kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär