• sahypa_head_bg

Dik banner açyň

Dik banner açyň

Gysga düşündiriş:

Açylýan dik banner A-çarçuwaly gurluşdyr. Ulanmak, bukmak, saklamak we daşamak aňsat. Talaplaryňyza laýyk gelýän başga bir çykýan banner modeli. Golf meýdançalarynda, tomusky festiwallarda, baglarda, teraslarda we plýa beach çärelerinde we beýleki çärelerde giňden ulanylýar. Açyk meýdanda ýasalan, çydamly, howpsuz, göçme we marketing displeýi üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açylýan dik banner A-çarçuwaly gurluşdyr. Ulanmak, bukmak, saklamak we daşamak aňsat. Talaplaryňyza laýyk gelýän başga bir çykýan banner modeli. Golf meýdançalarynda, tomusky festiwallarda, baglarda, teraslarda we plýa beach çärelerinde we beýleki çärelerde giňden ulanylýar. Açyk meýdanda ýasalan, çydamly, howpsuz, göçme we marketing displeýi üçin amatly.

Üstünlikleri

(1) Çeper eserleriň tekiz ýerdigini kepillendirip bilýän enjam hökmünde galyň bahar polat.

(2) Birnäçe sekundyň içinde ýeke adam tarapyndan bukulyp bilner.

(3) Çap edilen bölegi aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

(4) Her bir sumka. Lighteňil we göçme.

(5) ulanylýan goşmaça agram (çeňňek, suw haltasy we ş.m.)

WERTIKAL-POP-UP

Spesifikasiýa

Haryt kody Ekranyň ululygy Gaplamagyň ululygy Takmynan GW
UP21 1.5x0.8m 1.9kg
Up22 1.8x1m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär