• page_head_bg

Dikligine banner açyň

Dikligine banner açyň

Gysga düşündiriş:

Wertikal banneriň açylmagy A-çarçuwaly gurluşdyr.Ulanmak, bukmak, saklamak we daşamak aňsat.Talaplaryňyza laýyk gelýän başga bir banner modeli.Golf meýdançalarynda, tomusky festiwallarda, baglarda, teraslarda we plýa beach çärelerinde we beýleki çärelerde giňden ulanylýar.Açyk meýdanda ýasalan, çydamly, ygtybarly, göçme we marketing displeýi üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wertikal banneriň açylmagy A-çarçuwaly gurluşdyr.Ulanmak, bukmak, saklamak we daşamak aňsat.Talaplaryňyza laýyk gelýän başga bir banner modeli.Golf meýdançalarynda, tomusky festiwallarda, baglarda, teraslarda we plýa beach çärelerinde we beýleki çärelerde giňden ulanylýar.Açyk meýdanda ýasalan, çydamly, ygtybarly, göçme we marketing displeýi üçin amatly.

Üstünlikleri

(1) Çeper eserleriň tekiz bir ýerdigini kepillendirip bilýän, galyň pru .ina polat.

(2) secondseke adam tarapyndan birnäçe sekundyň içinde bukulyp bilner.

(3) Çap edilen bölegi aňsatlyk bilen çalşyp bolýar.

(4) Her bir ýük sumkasynda.Lightagty we ykjam.

(5) ulanylýan goşmaça agram (çeňňek, suw haltasy we ş.m.)

VERTICAL-POP-UP

Spesifikasiýa

Haryt kody Ekranyň ululygy Gaplamagyň ululygy Takmynan GW
UP21 1.5x0.8m 1.9kg
Up22 1.8x1m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär