• page_head_bg

Çäreler binasy

Çäreler binasy

Gysga düşündiriş:

Dürli çäreleri geçirýän bolsaňyz we marka bilen ammary birleşdirmek isleseňiz, waka binasy ajaýyp saýlawdyr.ajaýyp görüniň we zerur bolsa gap-gaç ýaly ajaýyp amaly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dürli çäreleri geçirýän bolsaňyz we marka bilen ammary birleşdirmek isleseňiz, waka binasy ajaýyp saýlawdyr.ajaýyp görüniň we zerur bolsa gap-gaç ýaly ajaýyp amaly

Üstünlikleri

(1) Gurmak we düşürmek aňsat, doly tekizlemek

(2) Suw geçirmeýän aşagy we web bilen berkidilen ýokary hilli mata

(3) Habarlaryňyzy ýaýratmak üçin has az ýer

(4) Her toplum ýük göteriji sumka / çeňňek, ýeňil we göçme görnüşde gelýär

EVENT-BIN

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy Takmynan GW
BIN-80 ø 0.8 * 0.85m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär