• sahypa_head_bg

Waka Bin

Waka Bin

Gysga düşündiriş:

Dürli çäreleri geçirýän bolsaňyz, marka we ammary birleşdirmek isleseňiz, waka binasy ajaýyp saýlawdyr. ajaýyp görünýär we zerur bolsa gap-gaç ýaly ajaýyp amalydyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dürli çäreleri geçirýän bolsaňyz, marka we ammary birleşdirmek isleseňiz, waka binasy ajaýyp saýlawdyr. ajaýyp görünýär we zerur bolsa gap-gaç ýaly ajaýyp amalydyr

Üstünlikleri

(1) Gurmak we düşürmek aňsat, doly tekizlemek

(2) Suw geçirmeýän aşagy we web bilen berkidilen ýokary hilli mata

(3) Habarlaryňyzy ýaýratmak üçin has az ýer

(4) Her toplum ýük göteriji sumka / çeňňek, ýeňil we göçme görnüşde gelýär

Waka-BIN

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy Takmynan GW
BIN-80 ø 0.8 * 0.85m

  • Öňki:
  • Indiki: