• page_head_bg

Moonarym Aý Banner

Moonarym Aý Banner

Gysga düşündiriş:

Moonarym aý banner ýeňil we göçme görnüşde, ýapyk ýa-da açyk görnüşde ulanylyp bilner, “Pop out” bannerlerine ýa-da “Sideline A” çarçuwaly bannerlere meňzeýär, wakalarda displeýiňizi çalt gurmak üçin amatly wariant.Birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen gurup bolýar we kiçi göwrümde gaplap bolýar.Habaryňyz üýtgese, grafikany üýtgedip bilersiňiz.bir ýa-da iki taraplaýyn displeý hökmünde ulanylyp bilner.

Goýmalar: sport çäreleri, meýdançalar, konsertler, festiwallar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Moonarym aý banner ýeňil, göçme, içerde ýa-da açyk görnüşde ulanylyp bilner, Arch bannerine meňzeýär, ýöne has ýokary, wakalarda displeýiňizi çalt gurmak üçin amatly wariant.Birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen gurup bolýar.Habaryňyz üýtgese, grafikany üýtgedip bilersiňiz.bir ýa-da iki taraplaýyn displeý hökmünde ulanylyp bilner.

Üstünlikleri

(1) Grafiki polýus jübüsinden polýuslary süýşürmek arkaly gurmak aňsat.

(2) Diňe 1,1 m transport uzynlygy bolan super ýeňil we göçme stend

(3) Iki panelli grafika

(4) Çydamly we çeýe birleşýän polýus, sumka we Pegs goşuň

(5) Tüýdükli her bir ýeke paneli gümmez banner hökmünde ýeke ulanyp bolýar

HALF-MOON-BANNER-1

Spesifikasiýa

Ölçegi görkeziň Gaplamagyň uzynlygy. Takmynan GW
2.0 * 1.0m 1.1m 1.5kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär