• sahypa_head_bg

2 dekoflagda 2

2 dekoflagda 2

Gysga düşündiriş:

Iň meşhurlaryndan biri bolan 1 dekoflagda 2, plýaflag polýus toplumybeachflagg ýokary çykdajyly ulgam. Ikisini hem goldaýarýelek baýdagygörnüşi wegözýaş baýdagy birmeňzeş polýus boýunça şekil. 2m-den pes ölçeg, Içerde ulanylýar, ýöne dükanlaryň öňünde goýmak gaty gowyöňdäki baýdagy saklaň / bölek bannerler we baýdaklar, beýik köçede wagtlaýyn baýdak hökmünde mahabat üçin. Adaty polat bazasy ýa-da X bazasy görkezilende goldaw berýär, Ulag üçin ykjam. .Ewropada meşhur

Goýmalar:Hemme ulanylýan POS displeýi, Öň baýdagy saklaň/ Bölek satuw bannerleri we baýdaklar, beýik köçede, öňünden aýdylýan ýerlerde, dükan meýdançalarynda, sergilerde, ýapyk ýa-da açyk mahabatda we çärelerde mahabat üçin wagtlaýyn baýdak hökmünde.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2in1 dekoflag, ýokary çykdajyly öndürijilikli iň meşhur kenarýaka ulgamymyzdan biri bolan innowasiýa arassalaýjy we tutawaç şekillendiriş kombinasiýasy bilen iki sany gaty süýüm polýusyny öz içine alýar.

Boýy 2m, ýelek baýdagy, beýikligi 1,8 m gözýaş şekilli baýdak ýaly görkeziň. Ululygy hakykatdanam supermarket, bazar mahabaty ýaly içerde ulanmak ýa-da dükanyň daşynda ýerleşdirmek üçin amatlydyr.

1 plýa beach ulgamyndaky bu 2 üçin adaty esas, 31x21 sm ululykdaky metal bazadyr, beýleki baýdak bazamyz hem işleýär

Lighteňil agramly we göçme, gurmak we düşürmek aňsat, täze ulanyjylar üçin hakykatdanam dostlukly.

Her toplum dokalan däl sumka bilen gelýär, uzynlygy 1,2 m-den az, Europeanewropa paletine laýyk

Üstünlikleri

(1) Birmeňzeş baýdak sütüni hem ýelek bannerine, hem-de göz ýaşardyjy bannerine laýyk gelýär

2

(3) Doly toplumda adaty metal bazasy (beýleki bazasy bar) / göteriji sumka, göçme we ýeňil polýus bar

INDOOR-2IN1-BEACH-FALA-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody görnüşi Ölçeg Banneriň ululygy GW (diňe enjam)
IDR-B Elek / ganat 2m 1,65mx 0,5 m 1kg
gözýaş 1.8 m 1.5mx 0,45m. 1kg

  • Öňki:
  • Indiki: