• page_head_bg

Awtoulag penjiresiniň banneri

Awtoulag penjiresiniň banneri

Gysga düşündiriş:

Patent awtoulag penjiresiniň baýdagy, şeýle hem gysgyçly baýdaklar diýlip atlandyrylýan islendik awtoulag ýa-da ýük awtoulagynyň penjiresine elýeterli 3 sany meşhur şekil (ýelek baýdagy / gözýaş baýdagy / gönüburçly baýdak) dakylýar.Pivoting polýus baýdagyň şemala öwrülmegine, habaryňyza has köp üns bermäge mümkinçilik berýär.Iki bölek penjire klip dizaýny, baýdagy we polýusy penjiräni aşak egmezden aňsatlyk bilen aýyrmaga mümkinçilik berýär.

Goýmalar: Bir markany ýa-da hyzmaty tanatmak we geljekki müşderileriň derrew ünsüni çekmek üçin klublar, awtoulag satyjylary, köçe ýarmarkalary üçin ajaýyp görkeziş guraly.

Bellik: awtoulag duralgalary ýa-da 35 metrden pes sürüş tizligi ýaly stasionar ulaglar üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Patent awtoulag penjiresimiziň baýdagy, gysga klipler hem diýilýär.3 dürli şekil (ýelek / gözýaş / gönüburçluk) bar.Bir markany ýa-da hyzmaty mahabatlandyrmak we geljekki müşderileriň bada-bat ünsüni çekmek üçin klublar, awtoulag satyjylary, köçe ýarmarkalary üçin ajaýyp gural.

Bellik:awtoulag duralgalary ýa-da 35 metr tizlikde sürmek tizligi ýaly stasionar ulaglar üçin

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

(2) Aýlanma gurluşy, baýdagyň 360 dereje aýlanmagy bilen polýusy üpjün edýär.

(3) Awtoulagyň penjiresine gysgyç süýşürip, islendik ulaga aňsatlyk bilen dakylýar

(4) Habary görkezmek üçin baýdaklara NOOK ýel gerek däl

(5) Her toplumda polýus we gysgyç goşulmasy bar.

CAR-WINDOW-BANNER-z

Spesifikasiýa

Baýdak şekili Ölçegleri görkeziň Baýdak ölçegi enjam agramy
Gözýaş 70 sm * 33 sm 59 sm * 24 sm 0,1 kg
Tüýdük 87 sm * 31.5 sm 67.5 sm * 28.5 sm 0,1 kg
Gönüburçluk 70 sm * 26 sm 52 sm * 24 sm 0.12kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär