• sahypa_head_bg

Awtoulag penjiresi banner

Awtoulag penjiresi banner

Gysga düşündiriş:

Patent awtoulag penjiresiniň baýdagy, gysgyç baýdaklary diýlip hem atlandyrylýar, islendik awtoulag ýa-da ýük awtoulagynyň penjiresine elýeterli 3 sany meşhur şekil (ýelek baýdagy / gözýaş baýdagy / gönüburçly baýdak). Pivoting polýus awtoulagyň baýdagyny ýele öwürmäge mümkinçilik berýär, Iki bölek penjire gysgyç dizaýny, baýdagy we polýusy penjiräni aşak sallamazdan aňsatlyk bilen aýyrmaga mümkinçilik berýär. Bu arzan, ýöne ýokary täsirli önüm geçip barýanlaryň ünsüni özüne çekýär.

Goýmalar: Awtoulag klublary, awtoulag satyjylary, köçe ýarmarkalary, markany ýa-da hyzmaty tanatmak we geljekki müşderileriň derrew ünsüni çekmek üçin ajaýyp görkeziş guraly. Iň meşhur awtoulag lotlarynyň biri.

Bellik: awtoulag duralgasy ýa-da 35 metrden pes sürüş tizligi ýaly stasionar ulaglar üçin


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Patent awtoulag penjiresimiziň baýdagy, gysgyç baýdaklary hem diýilýär. 3 dürli şekil (ýelek / gözýaş / gönüburçluk) bar. Klublar, awtoulag satyjylary, köçe ýarmarkalary, bir markany ýa-da hyzmaty tanatmak we geljekki müşderileriň derrew ünsüni çekmek üçin ajaýyp görkeziş guraly.

Bellik:awtoulag duralgalary ýa-da 35 metr tizlikde sürmek tizligi ýaly stasionar ulaglar üçin

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

(2) Aýlanma gurluşy, baýdagyň 360 dereje aýlanmagy bilen polýusy üpjün edýär.

(3) Awtoulagyň penjiresine gysgyç süýşürip, islendik ulaga aňsatlyk bilen dakylýar

(4) Habary görkezmek üçin baýdaklara NOOK ýel gerek däl

(5) Her toplumda polýus we gysgyç goşulmasy bar.

CAR-WINDOW-BANNER-z

Spesifikasiýa

Baýdak şekili Ölçegleri görkeziň Baýdak ölçegi enjam agramy
Gözýaş 70 sm * 33 sm 59 sm * 24 sm 0,1 kg
Atherelek 87 sm * 31.5 sm 67.5 sm * 28.5 sm 0,1 kg
Gönüburçluk 70 sm * 26 sm 52 sm * 24 sm 0.12kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär