• sahypa_head_bg

Çanta Deluxe - Zontik

Çanta Deluxe - Zontik

Gysga düşündiriş:

Çantaly saýawan, Mahabat ýöremek üçin bukulýan saýawanly dünýädäki ilkinji sumka banner

Çanta size zontik saklaýar, Islendik wagt UV şöhlelerinden, ýylylykdan we ýagyşdan goranmak bilen elleriňizi boşadýar.

Anotherene bir ýol, zontik habaryňyzy görkezmek üçin X banner hökmünde ýerde ulanylyp bilner.

Zontikanyň gapagy çalşylýar we islendik grafiki çap bilen düzülip bilner.

Zontik açmak we bukmak aňsat, ulanylmaýan mahaly göterilýän gaplara gaplanýar

 

Tomusda geçiriljek bir çärede açyk ykjam mahabatlara mätäç bolsaňyz, sumka zontikasy idealdyr.

Goýmalar:Açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bir deluxe sumkasyny, ýassyk we howa akymynyň dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli ulanyň, kemerleri sazlap bolýar, bu geýeniň rahat bolmagyny üpjün edýär; gapjygyny erkin elleri bilen goýup, içgi ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar.

Zontik, ýeňil agramly uglerod birleşýän süýüm polýusyny çarçuwa hökmünde ulanýar, bukulýan gurluşy kabul edýär, gurulmagyny ýa-da düşürilmegini üpjün edýär

Zontikany açmak üçin ony sumkanyň ýaýyna dakyň, soňra sumka zontikany saklar we mahabat serişdesi hökmünde günüň we ýagyşdan gorar.

Zontikiň üstünde durmak üçin, logotipiňizi ýa-da habaryňyzy görkezmek üçin X banner hökmünde işlär
Şonuň üçin geýeniňizde ykjam mahabatdyr; ýere goýlanda, alamat stendidir

Üstünlikleri

Zontikli sumka - UV, ýylylygy we ýagyşy goramak, ýagtylyk we stil

(1) Täzeçillik baýdagyny dakmak dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

2

(3) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(4) Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

(5) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(6) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

(7) Uglerod birleşýän süýümdäki polýus, alýumin ýa-da süýümli aýna polýusyndan has güýçli we has berk

GELIP-UMBRELLA-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
BIR sumka 129 * 63CM 2KG 87 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: