• page_head_bg

Çanta Deluxe - Zontik

Çanta Deluxe - Zontik

Gysga düşündiriş:

Mahabat ýöremek üçin bukulýan saýawanly dünýädäki ilkinji sumka banner

Çanta size zontik tutýar, UV şöhlelerinden, ýylylykdan we ýagyşdan islän wagtyňyz hereketleriňizi ýerine ýetirmek üçin elleriňizi boşadýar.Zontigiň gapagy çalşylýar we islendik grafiki çap bilen özleşdirilip bilner.Zontikany açmak we bukmak aňsat, ulanylmaýan mahaly gapjyga gaplanýar;habaryňyzy görkezmek üçin ýerde X banner hökmünde hem görkezilip bilner.Tomusda geçiriljek bir çärede açyk ykjam mahabatlara mätäç bolsaňyz, sumka zontikasy idealdyr.

Programmalar:Daşky mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bir deluxe sumka, ýassyk we howa akymynyň dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli ulanyň, gaýyşlar sazlanýar, bu geýýäniň amatlydygyny üpjün edýär;içgini ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar, geýijini erkin elleri bilen goýuň.

Zontik, ýeňil agramly uglerod birleşýän süýüm polýusyny çarçuwa hökmünde ulanýar, bukulýan gurluşy kabul edýär, gurulmagyny ýa-da düşürilmegini üpjün edýär

Zontikany açmak üçin ony sumkanyň ýaýyna dakyň, soňra sumka zontikany saklar we mahabat serişdesi hökmünde günüň we ýagyşdan gorar.

Zontikleriň üstünde durmak üçin, logotipiňizi ýa-da habaryňyzy görkezmek üçin X banner hökmünde işlär
Şonuň üçin ony geýeniňizde ykjam mahabatdyr;ýere goýlanda, alamat stendidir

Üstünlikleri

Zontikli sumka - UV, ýylylygy we ýagyşy goramak, ýagtylyk we stil

(1) Baýdak dakmagyň innowasiýa dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

2

(3) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(4) Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

(5) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(6) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

(7) Uglerod birleşýän süýümdäki polýus, alýumin ýa-da süýümli aýna polýusyndan has güýçli we has berk

BACKPACK-UMBRELLA-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
Çanta UM 129 * 63CM 2KG 87 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär