• page_head_bg

Torba Deluxe - O.

Torba Deluxe - O.

Gysga düşündiriş:

Habarlary dizaýn etmek we çap etmek üçin uly ýer açýan “O-şekilli geýip bolýan mahabat sumkalary”, islendik ýapyk ýa-da açyk meýdanda ýa-da uly mähelläniň içinde markaňyzy, önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy mahabatlandyrmak we mahabatlandyrmak üçin ýeňil, tygşytly guraldyr.

Arza:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bir deluxe sumka, ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli ýassygy we howa akymynyň kanaly dizaýny bilen ulanyň, gaýyşlary sazlap bolýar, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün edýär;mugt elleriňiz bilen içgäňize ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar.

Aýry-aýry gurnalan, gurmak aňsat bolan 8 bölek polýus we 4 sany kompýuter bilen gelýär
Bu mahabat çyzgysy, baýdak sütünini we baýdaklary saklamak üçin halta öz içine alýar

Indiki çäräňizde logotipiňizi ýa-da mahabat habaryňyzy görkezmek we üns merkezinde bolmak üçin ykjam mahabat sumkasyny adaty bir ýa-da iki taraplaýyn grafika bannerinde geýiň.

Üstünlikleri

(1) Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

2

(3) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(4) Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

(5) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(6) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

BACKPACK-O-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
Torba O. 53.5 * 54.5 sm * 2 sany 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: