• sahypa_head_bg

Torba Deluxe - O.

Torba Deluxe - O.

Gysga düşündiriş:

O-şekilli geýip bolýan mahabat sumkalary, habary dizaýn etmek we çap etmek üçin uly ýer açýan, islendik ýapyk ýa-da açyk çärede we has köp mähelläniň içinde markaňyzy, önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy mahabatlandyrmak we mahabatlandyrmak üçin ýeňil, tygşytly guraldyr.

Arza:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bir deluxe sumka, ýassyk we howa akymy kanalynyň dizaýny bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli ulanyň, gaýyşlary sazlap bolýar, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün ediň; mugt eliňiz bilen goýup, içgä ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar.

Aýry-aýry gurnalan, gurmak aňsat bolan 8 bölek polýus we her tarap üçin 4 sany kompýuter bilen gelýär
Bu mahabat bukjasy baýdak sütünini we baýdaklary saklamak üçin halta öz içine alýar

Indiki çäräňizde logotipiňizi ýa-da mahabat habaryňyzy görkezmek we üns merkezinde bolmak üçin ýörite ýa-da iki taraplaýyn grafiki banner bilen ykjam mahabat sumkasyny geýiň.

Üstünlikleri

(1) Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

2

(3) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(4) Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

(5) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(6) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

GELIP-O-1

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
Torba O. 53.5 * 54.5 sm * 2 sany 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: