• sahypa_head_bg

Daşky arka derwezesi

Daşky arka derwezesi

Gysga düşündiriş:

Açyk arka derwezesi, kyn FPV ýaryş ýoluny aňsat we çalt düzmäge mümkinçilik berýän iň meşhur howa derwezesi, FPV ýaryşyny gurnaýjylar, klublar we hatda FPV uçuş endiklerini barlamak we kämilleşdirmek isleýänler üçin ajaýyp saýlaw.

 

Arç derwezesi, şeýle hem festiwallaryň promo ýa-da çäreleri görkezmek üçin Arch baýdagy ýaly gowy, mysal üçin, gyzykly klub çäreleri üçin “Start” ýa-da “Finish” setiri, “Arch Banners” -iň üsti bilen sport ylgawy we ş.m.

Grafika özleşdirilip bilner, gaty neýlon mata, içerde / daşarda berk.

Dürli ýüzlere we görkezilýän ýerlere laýyk 3 esasy esasy wariant bar.

Applicatons: FPV ýaryş ýoly, festiwallaryň mahabaty, söwda sergisi ýa-da sport çäreleri, dükanlar, awtoulag satyjylary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açyk arka derwezesi, kyn FPV ýaryş ýoluny aňsat we çalt düzmäge mümkinçilik berýän iň meşhur howa derwezesi, FPV ýaryşyny gurnaýjylar, klublar we hatda FPV uçuş endiklerini barlamak we kämilleşdirmek isleýänler üçin ajaýyp saýlaw.

Festiwallaryň mahabaty ýa-da çäreleri görkezmek üçin “Arch” baýdagy hökmünde ulanylýar, mysal üçin, gyzykly klub çäreleri üçin “Start” ýa-da “Finish” setiri, “Arch Banners through Sports Run”.

Grafika düzülip bilner, Gaty neýlon mata içerde / daşarda ulanmak üçin ygtybarlydyr.

Üstünlikleri

(1) Uzak möhletli açyk ulanmak we aňsat transport / saklamak / ýygnamak üçin metal birleşdirijisi bolan bölekleýin kompozit süýüm polýus.

(3) Her toplum ýeňil we göçme göteriji sumka bilen gelýär.

(4) Raryş zynjyryny gurmak üçin burç baýdagy / Arch derwezesi bilen birleşdirildi.

(5) Windel çeňňegi we sim, derwezäni şemalda durnukly ediň.

(6) Dürli amaly ýerine ýetirmek üçin esaslaryň giň gerimi

BIG-ARCH-GATE-2

Spesifikasiýa

Haryt kody Haryt Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
CYM-1 Daşky arka derwezesi Kiçi 2.1 * 1,45 m 1.35M
CYM-2 Açyk arka derwezesi Orta 3.1 * 1,7m 1.35M
CYM-3 Açyk arka derwezesi Uly 3.8 * 1,9m 1.35M

  • Öňki:
  • Indiki: