• page_head_bg

Daşky arka derwezesi

Daşky arka derwezesi

Gysga düşündiriş:

Açyk arka derwezesi, kyn FPV ýaryş ýoluny aňsat we çalt düzmäge mümkinçilik berýän iň meşhur howa derwezesi, FPV ýaryşyny gurnaýjylar, klublar we hatda FPV uçuş endiklerini barlamak we kämilleşdirmek isleýänler üçin ajaýyp saýlaw.

Şeýle hem festiwallaryň promo ýa-da çäreleri görkezmek üçin ulanylýar, mysal üçin gyzykly klub çäreleri üçin “Start” ýa-da “Finish” setiri.

Grafika düzülip bilner, Içerde / daşarda ulanmak üçin gaty neýlon mata berkdir.

Dürli ýüzlere we görkezilýän ýerlere laýyk 3 esasy esasy wariant bar.

Applicatons: FPV ýaryş ýoly, festiwallaryň mahabaty ýa-da çäräniň görkezilişi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açyk arka derwezesi, kyn FPV ýaryş ýoluny aňsat we çalt düzmäge mümkinçilik berýän iň meşhur howa derwezesi, FPV ýaryşyny gurnaýjylar, klublar we hatda FPV uçuş endiklerini barlamak we kämilleşdirmek isleýänler üçin ajaýyp saýlaw.

Şeýle hem festiwallaryň promo ýa-da çäreleri görkezmek üçin ulanylýar, mysal üçin gyzykly klub çäreleri üçin “Start” ýa-da “Finish” setiri.

Grafika düzülip bilner, Içerde / daşarda ulanmak üçin gaty neýlon mata berkdir.

Üstünlikleri

.

(3) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we ykjam.

(4) ingaryş zynjyryny gurmak üçin burç baýdagy / Arch derwezesi bilen birleşdirildi.

(5) Windeliň çeňňegi we simleri, derwezäni şemalda durnukly ediň.

(6) Dürli amaly ýerine ýetirmek üçin elýeterli esaslaryň giň gerimi

BIG-ARCH-GATE-2

Spesifikasiýa

Haryt kody Haryt Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
CYM-1 Daşky arka derwezesi Kiçi 2.1 * 1,45m 1.35M
CYM-2 Açyk arka derwezesi Orta 3.1 * 1,7m 1.35M
CYM-3 Açyk arka derwezesi Uly 3.8 * 1,9m 1.35M

  • Öňki:
  • Indiki: