• sahypa_head_bg

Leafaprak banner

Leafaprak banner

Gysga düşündiriş:

Üýtgeşik we ajaýyp ýaprak baýdaklary bir oky açýar we habaryňyzy aç-açan görkezýär, Bu, elbetde, çäräňize kömek eder we müşderileri özüne çeker. Lighteňil we ýygnamak aňsat. Saýlawlaryňyz üçin dört şekil.

Goýmalar:Sport çäreleri, mahabat çäreleri, festiwallar, klublar, söwda merkezleri, konferensiýalar, ýol görkezişleri we söwda sergileri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Leafaprak banneriniň dizaýny A / B / C, birmeňzeş gurluşyk, ýöne dürli polýus uzynlygy. Enjam iki polýusdan we bir Y görnüşli metal ýaýdan ybarat

Dizaýn D 3D banner bolup, gurnamagy ýa-da sökmegi aňsatlaşdyrýan bukulýan saýawan çarçuwasynyň gurluşyny kabul edýär

Leafaprak banner şemalda aýlanyp bilýär, bu bolsa ünsi özüne çekýär we geçip barýanlara habaryňyzy görkezýär. Banner polýusy, şemally ýagdaýynda-da uzak wagt ulanmagy kepillendirip bilýän uglerod birleşýän materialdan ýasalýar

Birneme egri 3D görnüşinden peýdalanan D dizaýny, beýleki 3 görnüşe garanyňda has rahat aýlanýar

Leafaprak baýdak sütüni, içindäki banner / esas / Y-ýaýy hem gaplap bilýän oksford göteriji sumka bilen gelýär.

Üstünlikleri

(1) Demir Y-ýaýyň üstündäki çekiş gurnamagy we düşürmegi aňsatlaşdyrýar

(2) Täsinwe özüne çekijibanner stili ony täzeleýär

(3) Her toplum göteriji sumka bilen gelýär. Göçme we ýeňil

(4) Giň gerimesaslarydürli programmalara laýyk gelýärs

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

LB30

Leafaprak banner A.

3m

2.6 * 0.9m

1,5 m

LEAF-BANNER - A.
LEAF-BANNER-B

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

TCG-567

Leafaprak Banner B.

3m

2.6 * 0.75m

1,5 m

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

TCG-568

Leafaprak Banner C.

3m

2.5 * 0.9

1,5 m

LEAF-BANNER-C
LEAF-BANNER-D

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

LBF-894

Leafaprak Banner D.

1,5 m

1x0.8m

1,5 m


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär