• page_head_bg

Leafaprak baýdagy

Leafaprak baýdagy

Gysga düşündiriş:

Üýtgeşik we ajaýyp ýaprak baýdaklary bir oky açýar we habaryňyzy aýdyň görkezýär, bu siziň çäräňize we müşderileri özüne çeker.Lighteňil we ýygnamak aňsat.Saýlawlaryňyz üçin dört şekil.

Programmalar:Sport çäreleri, mahabat çäreleri, festiwallar, klublar, söwda merkezleri, konferensiýalar, ýol görkezişleri we söwda sergileri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Leafaprak banneriniň dizaýny A / B / C, şol bir gurluşyk, ýöne dürli polýus uzynlygy.Enjam iki polýusdan we bir Y şekilli metal ýaýdan ybarat

Dizaýn D, 3D banner bolup, gurnamagy ýa-da sökmegi aňsatlaşdyrýan bukulýan saýawan çarçuwasynyň gurluşyny kabul edýär

Leafaprak banner şemalda aýlanyp bilýär, bu bolsa ünsi özüne çekýär we geçip barýanlara habaryňyzy görkezýär.Banner polýusy, şemally ýagdaýda-da uzak wagtlap ulanylmagyny kepillendirip bilýän ugleroddan ýasalan materialdan ýasalýar

Birneme egri 3D görnüşinden peýdalanan D dizaýny, beýleki 3 görnüşe garanyňda has rahat aýlanýar

Leafapragyň baýdak sütüni, içindäki banner / esas / Y-ýaýy gaplap bilýän oksford göteriji sumka bilen gelýär.

Üstünlikleri

(1) Y-kysymly demirden çekilen gysgyç, gurmagy we düşürmegi aňsatlaşdyrýar

(2) Täsinwe özüne çekijibanner stili ony täzeleýär

(3) Her toplum sumka bilen gelýär.Göçme we ýeňil

(4) Giň gerimesaslary saýlaýardürli programma laýyk gelýärs

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

LB30

Leafaprak baýdagy A.

3m

2.6 * 0.9m

1.5m

LEAF-BANNER--A
LEAF-BANNER-B

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

TCG-567

Leafaprak baýdagy B.

3m

2.6 * 0.75m

1.5m

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

TCG-568

Leafaprak Banner C.

3m

2.5 * 0.9

1.5m

LEAF-BANNER-C
LEAF-BANNER-D

Haryt kody

Haryt

Boýy görkez

Baýdagyň ululygy

Gaplamagyň ululygy

LBF-894

Leafaprak baýdagy D.

1.5m

1x0.8m

1.5m


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär