• page_head_bg

1 ulgamda 4

1 ulgamda 4

Gysga düşündiriş:

1 kenar ýakasyndaky 4 polýus ulgamy biziň patent önümimizdir we WZRODS tarapyndan 2008-nji ýylda 4 dürli meşhur baýdak şekilini goldap bilýän (ýelek baýdagy,uçýan banner,akula fin baýdagywegönüburçly baýdak) şol bir baýdak sütüni bilen.Müşderileriň gyssagly buýrugyny kanagatlandyrmak, inwentarlaryňyzy we paýnamalaryňyzy azaltmak üçin aksiýaňyzy üýtgetmek we dolandyrmak aňsat.Iň meşhur önümlerimiziň biri.

Programmalar:Mahabat, marketing üçin açyk meýdanda, sport çäreleri ýa-da gözüňi özüne çekiji beýleki çäreler üçin baýdaklar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

4in1 polýus ulgamynyň her toplumy çeýe uç sütüni we gol polýusy bilen gelýär.

Çeýe uç, ýelekli banner, gözýaş damjasy we birmeňzeş polýusy paýlaşýan akula banneridir

Gol sütüni, uç sütüninden başga aşaky polýusy paýlaşýan gönüburçly banner üçin

Şonuň üçin polýusyň diňe bir toplumy, ýöne iň meşhur baýdak üçin ulanylyp bilner, her dürli banner polýusyna ätiýaçlyk goýmagyň zerurlygy ýok, bu maýa goýumyňyzy we paý ýeriňizi tygşytlamagy aňladýar.Bu kenarýaka polýusy, iň köp tirýek dizaýnymyzyň biridir.

Baýdak diregleri uglerod birleşmesinden ýasalyp, alýumin ýa-da süýümli aýna bilen deňeşdirilende has ýokary berklik, güýç we çeýeligi üpjün edýär.

Üstünlikleri

(1) Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen we Hytaýda Patent

(2) embygnamak we görnüşini üýtgetmek gaty aňsat

(3) Bir stockaňyza gözegçilik etmek, maýa goýumyňyzy we ýeriňizi tygşytlamak aňsat

(4) Her toplum ac bilen gelýärarry sumka, Weighteňil we göçme

(5) Giň gerimesaslardürli programma laýyk gelýär

4-in-1-system

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Atherelek görnüşi Gözýaş görnüşi Akula fin görnüşi Gönüburçluk görnüşi Her setde GW Gaplamagyň uzynlygy
Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy Boýy görkez Baýdagyň ululygy
FOS S 2.7 m 2.2 * 0.7m 2,5 m 1.92 * 0.7m 2,5 m 2.2 * 0.6m 2.2m 1,6 * 0.7m 0.9kg 114 sm
FOM M 3.8m 3.2 * 0.7m 3,5 metr 3.2 * 0.9m 3.6m 3.0 * 0.9m 2.9m 2,5 * 0.7m 1,2 kg 156m
FOL L 5.2m 4.2 * 0.7m 4.8m 3.7 * 1,1 m 5.0m 4.0 * 1,2 m 4.3m 3.3 * 0.7m 1.5kg 156 sm

Tapesasy saýlawlarýa-da başga baýdak &stend


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär