• page_head_bg

“Deluxe Walking M” görnüşli sumka mahabaty

“Deluxe Walking M” görnüşli sumka mahabaty

Gysga düşündiriş:

Marketing we mahabat üçin M şekilli adaty çap edilen grafikalar bilen sumka ýöremek, iň meşhur dizaýnlardan biri bolan sumka kebelegi diýlip hem atlandyrylýar.sumka bannergurmak aňsat, uly habar meýdançasy, özüne çekiji kebelek şekili we ş.m. ýaly aýratynlyklar bilen.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bir deluxe sumka, ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli ýassygy we howa akymynyň kanaly dizaýny, sazlanyp bilinýän gaýyşlar bilen ulanyň, tejribe ulanmagy amatly üpjün ediň;mugt elleriňiz bilen içgäňize ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar.

Bu mahabat çyzgysy, baýdak sütünini we baýdaklary saklamak üçin halta öz içine alýar
6 bölek polýus we ýokarsy üçin 4, aşagy üçin 2, gurmak aňsat

Bu ýöreýän kebelek mahabat sumkasy ajaýyp göçme mahabat bannerini döredýär we bu çärede markaňyza tanaljakdygyna ynanýar.

Üstünlikleri

(1) Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

2

(3) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(4) Düzülip bilinýän gaýyşlar sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

(5) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(6) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

backpack-M

Spesifikasiýa

Haryt kody Baýdak ölçegi Agramy Gaplamagyň ululygy
Torba M. 111 * 72 sm * 2 sany 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär