• sahypa_head_bg

“Deluxe Walking M” görnüşli sumka mahabaty

“Deluxe Walking M” görnüşli sumka mahabaty

Gysga düşündiriş:

Marketing we mahabat üçin M şekilli adaty çap edilen grafika bilen sumka ýöremek, iň meşhur dizaýnlarymyzyň biri bolan gezelenç sumkasy kebelek hökmünde hem tanalýar.sumka bannergurmak aňsat, uly habar meýdany, özüne çekiji kebelek şekili we ş.m. ýaly aýratynlyklar bilen.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şol bir deluxe sumka, ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli, ýassyk we howa akymy kanalynyň dizaýny, sazlanyp bilinýän gaýyşlar ulanyň, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün ediň; mugt eliňiz bilen goýup, içgä ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar.

Bu mahabat bukjasy baýdak sütünini we baýdaklary saklamak üçin halta öz içine alýar
6 bölek polýus we ýokarsy üçin 4, aşagy üçin 2, gurmak aňsat

Bu gezelenç kebelek mahabat sumkasy ajaýyp göçme mahabat bannerini döredýär we bu çärä öz markaňyza tanatjakdygyna ynanýar.

Üstünlikleri

(1) Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

2

(3) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(4) Düzülip bilinýän gaýyşlar sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

(5) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(6) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

sumka-M

Spesifikasiýa

Haryt kody Baýdak ölçegi Agram Gaplamagyň ululygy
Torba M. 111 * 72 sm * 2 sany 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: