• page_head_bg

H Banner

H Banner

Gysga düşündiriş:

H banner, gönüburçly şekilli baýdagyň bir görnüşi, Blok baýdagy, Gyranyň baýdagy ýa-daTeleskopik baýdak.Gaýtadan işleýän baýdagyň has uly çap edilýän meýdany barýelek baýdaklaryýa-da göz ýaşardyjy baýdaklar, baýdagy islän wagtyňyz owadan görkeziň, içerde we daşarda ýokary täsirli mahabat üçin ajaýyp.Baýdak meýdançasynda öndürijiniň 3 ýyllyk kepilligi.

Goýmalar: grounderiň ýüzüne laýyk esaslary saýlamak bilen, gönüburçly baýdak köp ýagdaýlarda ulanylyp bilner, mysal üçin aawtoulag aýagyAwtoulag binalary üçin amatly, açyk hadysalar üçin ýer bölegi, şemally şertler üçin demir bazasy ýa-da ýapyk söwda sergisi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

H banner, gönüburçly baýdagyň bir görnüşi, Blok baýdagy, Gyranyň baýdagy ýa-da teleskopik baýdak diýlip hem atlandyrylýar, baýdagy islän wagty owadan görkezip biler.Gaýtadan işleýän baýdaklaryň has uly çap edilýän meýdany bargözýaş baýdaklaryýa-da ýokary täsirli marketing habarlary we marka üçin amatly ýelek baýdaklary.

Üstünlikleri

(1) Uglerodyň birleşýän materialy polýus toplumlaryny şemalda egilmäge we süýşmäge mümkinçilik berýär, ýöne iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(2) carryük göteriji halta goşulan premium uglerod kompozit polýuslary - ýeňil we göçme.

(3) Has uly çap edilip bilinýän ýer, olary janly, ýokary täsirli marketing habarlary we marka üçin ajaýyp laýyklaşdyrýar.

(4) Plug-gurnamany ýygnamak aňsat.

(5) Durmuşdan peýdalanmak üçin metal halka.

(6) Agyr işiň giň gerimiesasy saýlawlarislendik ýagdaýa we ýagdaýa laýyk gelmek.Baýdagyňyzyň asylmazlygy üçin "Mugt aýlaň" garnituralary.

H-3

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçegi görkeziň Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
H2.1m 2.1m 1,7 * 0.7m 3 0.9kg
H3.0m 3.0 m 2,5 * 0.7m 3 1.12kg
H4.2m 4.2m 3.3 * 0.7m 4 1.5kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary, baýdak esaslaryweesbaplar.


  • Öňki:
  • Indiki: