• sahypa_head_bg

H Banner (gönüburçly baýdak)

H Banner (gönüburçly baýdak)

Gysga düşündiriş:

H banner, gönüburçly şekilli baýdagyň bir görnüşi, ýokarky baýdak, Blok baýdagy, Gyra baýdagy ýa-daTeleskopiki baýdak . Gaýtalanýan baýdagyň has uly çap edilip bilinýän ýeri barýelek baýdaklary ýa-da göz ýaşardyjy baýdaklar, baýdagy islän wagtyňyz owadan görkeziň, içerde we daşarda ýokary täsirli mahabat üçin ajaýyp. Baýdak sütüninde 3 ýyl öndürijiniň kepilligi.

Goýmalar: grounderiň ýüzüne laýyk esaslary saýlamak bilen, gönüburçly baýdak köp halatda ulanylyp bilner, mysal üçin aawtoulag aýagy awtoulag nokatlary üçin amatly awtoulag satyjy baýdagy hökmünde; açyk howada bolup geçýän wakalar, şemally şertler üçin demir bazasy ýa-da ýapyk söwda sergisi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

H banner, gönüburç şekilli tekiz ýokarky baýdak, Blok baýdagy, Gyra baýdagy ýa-da teleskopik baýdak diýlip hem bilinýär, baýdagy islän wagty owadan görkezip biler. Gönüburçly baýdaklaryň çap edilip bilinjek meýdany has ulygözýaş baýdaklaryýa-da ýokary täsirli marketing habarlary we marka üçin laýyk gelýän ýelek baýdaklary.

Üstünlikleri

(1) Uglerodyň birleşýän materialy polýus toplumlaryny şemalda egilmäge we süýşmäge mümkinçilik berýär, ýöne iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(2) carryük göteriji halta goşulan premium uglerod kompozit polýuslary - ýeňil we göçme.

(3) Has uly çap edilip bilinýän ýer, olary janly, ýokary täsirli marketing habarlary we marka üçin ajaýyp edýär.

(4) Plagin gurnamak aňsat.

(5) Durmuşdan peýdalanmak üçin metal halka.

(6) Gaty agyr işesasy wariantlar islendik ýer we ýagdaýa laýyk gelmek. Baýdagyňyzyň galmazlygy üçin "Mugt aýlaň" garnituralary.

H-3

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçeg Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
H2.1m 2.1 m 1,7 * 0.7m 3 0.9kg
H3.0m 3.0m 2,5 * 0.7m 3 1.12kg
H4.2m 4.2m 3.3 * 0.7m 4 1.5kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,baýdak esaslaryweesbaplar.


  • Öňki:
  • Indiki: