• sahypa_head_bg

Çanta Deluxe - Top

Çanta Deluxe - Top

Gysga düşündiriş:

Çyra bukulýan gurluşy, gurnamak aňsat, kiçi göwrümli, ýeňil we göçme görnüşli sumka topy, kompaniýanyň nyşanyny ýa-da hereketdäki iň soňky mahabat habaryny görkezmek üçin özboluşly we ýokary täsirli köçe mahabat guralydyr, wakalar, mahabat üçin ideal we sergiler.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çantanyň banner topy şol bir deluxe sumka, ýassyk we howa akymynyň kanaly dizaýny bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli ulanýar, gaýyşlary sazlap bolýar, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün edýär; mugt eliňiz bilen goýup, marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän jübiňiz bar.

Top ýeňil agramly uglerod birleşýän süýüm polýusyny çarçuwa hökmünde ulanýar, saýawan ýa-da çyra meňzeş buklama gurluşyny kabul edýär, gurulmagyny ýa-da ýykylmagyny üpjün edýär, şemally howada-da gowy görnüşini saklaýar

Grafikaňyzy garaňkylykda ýagtylandyrmak üçin topuň içinde LED çyrasy (goşulmaýar) oturdylyp bilner

Çanta topy üçin ýassyk ýassygy grafikasyny ýasaýan 240g dartyş matasyny ulanmak maslahat berilýär, bu top şekilini gowy bermek üçin mata grafikasynyň üstünden uzalmagyna mümkinçilik berýär.

Üstünlikleri

Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny

Yşyk bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli we howa akymynyň kanalynyň dizaýnyna mümkinçilik döredýär, tejribe ulanmagy amatly üpjün edýär

Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

Suw çüýşeleri üçin kemerlerde çeňňek dizaýny

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

Kömürturşy süýümdäki polýus, alýumin ýa-da plastmassa polýusdan has güýçli we has berk

GELIP BOLAN

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
Torba topy Top dia 80 sm 2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: