• page_head_bg

Çanta Deluxe - Top

Çanta Deluxe - Top

Gysga düşündiriş:

Çyra bukulýan gurluşy bolan, gurmak aňsat, kiçi göwrümli gaplamak, ýeňil we göterip bolýan sumka topy, kompaniýanyň nyşanyny ýa-da hereketde iň soňky mahabat habaryny görkezmek üçin özboluşly we ýokary täsirli köçe mahabat guralydyr, wakalar, mahabat üçin ideal we sergiler.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çanta banner topy, ýassygy we howa akymynyň kanaly dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli, gaýyşlary sazlap bolýar, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün edýär;mugt eliňiz bilen goýup, marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän jübiňiz bar.

Top ýeňil agramly uglerod birleşýän süýüm polýusyny çarçuwa hökmünde ulanýar, saýawan ýa-da çyra meňzeş buklama gurluşyny kabul edýär, gurulmagyny ýa-da ýykylmagyny üpjün edýär, şemally howada-da gowy görnüşini saklaýar.

Grafikaňyzy garaňkylykda ýagtylandyrmak üçin topuň içinde LED çyrasy (goşulmaýar) oturdylyp bilner

Çanta topy üçin ýassyk ýassygy grafikasyny ýasaýan 240g dartyş matasyny ulanmak maslahat berilýär, bu top şekilini gowy bermek üçin matanyň grafikasynyň üstünden uzalmagyna mümkinçilik berýär.

Üstünlikleri

Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny

Düşekli ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli we howa akymynyň kanalynyň dizaýnyna mümkinçilik döredýär, tejribe ulanmagy amatly üpjün edýär

Fermuar bölümi we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

Kömürturşy süýümdäki polýus, alýumin ýa-da plastmassa polýusdan has güýçli we has berk

BACKPACK-BALL

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
Çantaly top Top 80 sm 2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: