• page_head_bg

1 suw bazasynda 4

1 suw bazasynda 4

Gysga düşündiriş:

1 suw bazasynda 4-i Wzrods tarapyndan 2020-nji ýylda işe girizilýär. 1-de 4 dürli amalydoldurylýan suw bazasy.HDPE-den ýasalan, suw doldurylandan soň agramy 20 kg-a çenli, goşmaça tigirler bilen hereket etmek aňsat

As Pyýada ýol belgisi: Çydamly alýumin kompozit paneli saklaýar (ululygy A1, galyňlygy 4-5mm)

As Baýdak sütüniniň düýbi: Aloneeke ulanylýarbaýdak esaslaryýa-da bilen birleşdirilenX esas or metaldan ýasalan plastinka.

As Swing belgisiýa-da Swinger afişasy, Paneliň ululygy A1 (594 * 841mm), in engineenerli turbalar çarçuwasy, kiçi gaplama ululygy

AsMata stendi: Illassykly mata.Poroşok bilen örtülen çarçuwa.Ölçegi 70 * 120 sm

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2020-nji ýyldan başlap, dünýädäki ilkinji galyplanan suw bazasy 4 amaly kanagatlandyryp biler.Suw bazasy maşgalamyzyň täze agzasy hökmünde 4in1 suw bazasy nusgawy dizaýnlarymyzy saklaýar (berkitme / haç bazasy bilen utgaşma), şeýle hem alamat stendiniň esasy bolup biler.

Adaty baýdak polýus bazasy hökmünde, pyrlanmak bilen aýratyn baýdak bazasy ýa-da has gowy durnuklylyk üçin baýdak X bazasyna ýa-da metal esasy plastinka goşmaça agram hökmünde ulanylyp bilner.

Pyýada ýörelgesi hökmünde 4-5mm ACM pyçak (alýumin kompozit panel) ululygy A1 (594 * 841mm) teklip edilýär.Grafiki meýdany belläň: W: 594mm x H: 800mm

Poroşok bilen örtülen berk metal turba çarçuwasy, turbanyň uzynlygy aňsat transportirlemek üçin in engineener we suw bazasynyň aşagynda gaplanýar.Paneliň ululygy A1 (594 * 841mm).

Mata durşy ýaly, çalşylýan ýassyk ýassygy matasy.Metal turba çarçuwasynyň standart ululygy swing belgisi bilen deňdir, ekranyň ululygy 70 * 120 sm.Metal çarçuwanyň beýikligini sazlap bolýar.

Üstünlikleri

Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan başlanan 1 suw bazasynda 4 dürli programma

Aksiýaňyzy üýtgetmek we dolandyrmak, maýa goýumlaryny we paý ýerlerini tygşytlamak aňsat.

Ansat daşamak üçin şol bir kartonda suw bazasy bilen gaplanan metal çarçuwa

Has agyr agram üçin suw bazasy

UV çydamly HDPE, uzak wagtlap açyk howada ulanmak üçin ajaýyp

Aşakdaky tigirler ony aňsat herekete getirip biler

Garaňkyda belgiňizi yşyklandyrmak üçin ulanylýan LED yşyklandyryjylar

4IN1-Water-Base-z

Spesifikasiýa

Haryt kody Ady Ekran Appr.GW
DW-60 Suw bazasy / Aýakgap belgisi 59x80 sm 2,5 kg
DW-61 Swing belgisi 59x84 sm 6.5kg
Dw-62 mata duruň 70x120 sm 6.5kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär