• sahypa_head_bg

1 suw bazasynda 4

1 suw bazasynda 4

Gysga düşündiriş:

1 galypdan ýasalan suw bazasyndan 4-si Wzrods tarapyndan 2020-nji ýylda başlaýar. 1-de 4 dürli amalydoldurylýan suw bazasy . HDPE-den ýasalan, suw doldurylandan soň agramy 20 kg çenli, goşmaça tigirler bilen hereket etmek aňsat

Bolşy ýalyPyýada ýol belgisi/ asfalt alamaty: Çydamly alýumin kompozit paneli saklaýar (ululygy A1, galyňlygy 4-5mm)

Bolşy ýalyBaýdak polýus bazasy: Aloneeke ulanylýarbaýdak esaslaryýa-da bilen birleşdirilenX esasýa-dametaldan ýasalan plastinka.

Bolşy ýalySwing belgisiýa-da Swinger afişasy, Paneliň ululygy A1 (594 * 841mm), ineredener turbalaryň çarçuwasy, kiçi gaplama ululygy

Bolşy ýalyMata stendi : Illassykly mata. Poroşok bilen örtülen çarçuwa. Ölçegi 70 * 120 sm

 

Rotator bilen galypdan ýasalan suw doldurma bazasy, ähli ýelek baýdaklarymyz, gözýaş baýdaklarymyz we ýelkenli banner baýdaklarymyz, kenar ýakasy we ş.m. bilen ulanylyp bilner.

Swing belgisi (pyýada belligi) ýa-da pyýada belligi (asfalt belgisi), bölekleýin, myhmansöýer ýa-da hyzmat pudagynda, içerde ýa-da daşarda ulanmak üçin amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2020-nji ýyldan başlap, dünýädäki ilkinji galyplanan suw bazasy 4 amaly kanagatlandyryp biler. Suw bazasy maşgalamyzyň täze agzasy hökmünde 4in1 suw bazasy nusgawy dizaýnlarymyzy saklaýar (berkitme / haç bazasy bilen utgaşma), şeýle hem alamat stendiniň esasy bolup biler.

Adaty baýdak polýus bazasy hökmünde, eplenç bilen aýratyn baýdak bazasy ýa-da has gowy durnuklylyk üçin baýdak X bazasyna ýa-da metal esasy plastinka goşmaça agram hökmünde ulanylyp bilner.

Pyýada ýol belgisi hökmünde 4-5mm ACM pyçak (alýumin kompozit panel) ululygy A1 (594 * 841mm) teklip edilýär. Grafiki meýdany belläň: W: 594mm x H: 800mm

Poroşok bilen örtülen berk metal turba çarçuwasy hökmünde, turbanyň uzynlygy in engineener edilýär we aňsat daşamak üçin suw gutusynyň aşagynda gaplanýar. Paneliň ululygy A1 (594 * 841mm).

Mata durşy ýaly, çalşylýan ýassyk ýassygy mata. Metal turba çarçuwasynyň standart ululygy swing belgisi bilen deňdir, displeýiň ululygy 70 * 120 sm. Metal çarçuwanyň beýikligini sazlap bolýar.

Üstünlikleri

Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan başlanan 1 suw bazasynda 4 dürli programma

Bir stockaňyzy üýtgetmek we dolandyrmak, maýa goýumlaryny we paý ýerlerini tygşytlamak aňsat.

Easyeňil daşamak üçin şol bir kartonda suw bazasy bilen gaplanan metal çarçuwa

Has agyr agram üçin suw bazasy

UV çydamly HDPE, uzak wagtlap açyk howada ulanmak üçin ajaýyp

Aşakdaky tigirler ony aňsat herekete getirip biler

Garaňkyda belgiňizi yşyklandyrmak üçin ulanylýan yşyklandyryjylar

4IN1-Suw bazasy-z

Spesifikasiýa

Haryt kody Ady Ekran Appr. GW
DW-60 Suw bazasy / Aýak ýoly belgisi 59x80 sm 2,5 kg
DW-61 Swing belgisi 59x84 sm 6.5kg
Dw-62 mata 70x120 sm 6.5kg

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär