• page_head_bg

“Deluxe Backpack X” görnüşli banner

“Deluxe Backpack X” görnüşli banner

Gysga düşündiriş:

X şekilli sumka baýdaklary, şeýle hem bellidirMochila banner X banner or Adam tagtasy sumka banner, islendik iş görnüşi üçin ýokary täsirli, ykjam we ýeňil mahabat guralydyr.Iň meşhur sumka banner dizaýnlarymyzyň arasynda

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar, surat stendleri, metbugat konferensiýalary, seminarlar, sahnalar, konsertler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çanta X bannerinde ýassygy we howa akymynyň kanalynyň dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli, gaýyşlary sazlap bolýar, bular geýeniň rahat bolmagyny üpjün edýär;jübüsine, egin-eşigi mugt eliňizde goýup, marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýär.

Buöňe sürmekX polýusyny saklamak üçin halta öz içine alýar.Banneri gurmak aňsat, diňe X banneriň direglerini sumkasyna dakyň we banneriň her burçundaky grommets bilen (Banner goşulmaýar) her polýusyň ujundaky çeňňeklere birikdiriň.

Ynsan sumkasy ykjam mahabaty, gaty giňişlikde tapawutlanmagyň we potensial müşderileriň ünsüni çekmegiň we islendik çärä, söwda sergisine ýa-da sergisine traffigi we satuwy artdyrmagyň ajaýyp usulydyr.

Üstünlikleri

Patent önümi, baýdak dakmak dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

Weňil bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli we howa akymynyň kanalynyň dizaýnyna mümkinçilik döredýär, tejribe ulanmagy amatly üpjün edýär

Fermuar bölümi we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

Kömürturşy süýümli polýus, alýumin ýa-da aýna süýüm polýusyndan has güýçli we has berk

BACKPACK-X

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
Torba X. 120 sm * 50 sm 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

Başga birini tapyňsumka bannerinde ýöremek


  • Öňki:
  • Indiki: