• sahypa_head_bg

“Deluxe Backpack Banner” X şekilli

“Deluxe Backpack Banner” X şekilli

Gysga düşündiriş:

Şeýle hem X görnüşli şekilli sumka baýdaklaryMochila banner X banner,Adam tagtasy sumka banner ýa-da Steet baýdagy, islendik iş üçin hereketde ýokary täsirli, ykjam we ýeňil mahabat guralydyr. Iň meşhur sumka banner dizaýnlarymyzyň arasynda

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, surat stendleri, metbugat konferensiýalary, seminarlar, sahnalar, konsertler we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çanta X bannerinde ýassyk we howa akymynyň kanaly dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli, gaýyşlary sazlap bolýar, bu geýeniň rahat bolmagyny üpjün edýär; jübiňizi marketing eltip bermäge kömek edýär, geýýänini erkin elleri bilen goýýar.

Buöňe sürmek X polýusyny saklamak üçin halta öz içine alýar. Banneri gurmak aňsat, diňe X banner direglerini sumkasyna dakyň we banneriň her burçundaky grommets bilen (Banner goşulmaýar) her polýusyň ujundaky çeňňeklere birikdiriň.

Ynsan sumkasy ykjam mahabaty, gaty giňişlikde tapawutlanmagyň we potensial müşderileriň ünsüni çekmegiň we islendik çärä, söwda sergisine ýa-da sergisine traffigi we satuwy köpeltmegiň ajaýyp usulydyr.

Üstünlikleri

Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

Weňil bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli we howa akymynyň kanalynyň dizaýnyna mümkinçilik döredýär, tejribe ulanmagy amatly üpjün edýär

Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

Suw çüýşeleri üçin kemerlerde çeňňek dizaýny

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

Kömürturşy süýümli polýus, alýumin ýa-da aýna süýüm polýusyndan has güýçli we has berk

GELIP-X

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
Torba X. 120 sm * 50 sm 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

Başga birini tapyňsumka baýdagy


  • Öňki:
  • Indiki: