• page_head_bg

S Banner (ýelek)

S Banner (ýelek)

Gysga düşündiriş:

S banner hem diýilýärýelek banner orýelkenli baýdakýa-dapyçak baýdagy.Islendik bir iş, çäre ýa-da söwda sergisi üçin açyk we içerde ünsi çekmek üçin gaty tygşytly serişde.Bu görnüşmahabat baýdagyny görkeziňgaýtadan ulanyp bolýar we hakykatdanam ulanyjy üçin amatly, birnäçe minutda sazlap bilersiňiz.Biziňkiýelek baýdaklarydört görnüşde bar: Burçly / konkaw / konweks / göni.

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

S banner, ýelek banner ýa-da ýelkenli baýdak hem diýilýär.Islendik bir iş, çäre ýa-da söwda sergisi üçin açyk we içerde ünsi çekmek üçin gaty tygşytly serişde.Gaýtadan ulanyp boljak we hakykatdanam ulanyjy üçin amatly, birnäçe minutda sazlap bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) Uglerod birleşýän polýus ýokary derejeli berkligi, güýji we çeýeligi üpjün edýär, iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(2) Plug-gurnamany ýygnamak aňsat we ýagdaýynda howpsuz

(3) ýeňil we göçme.

(4) Durmuşdan peýdalanmak üçin metal halka.

(5) Her toplum sumka bilen gelýär

(6) Giň gerimGurnamakDürli programma laýyk gelýän opsiýalar.

S-BANNER-2

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçegi görkeziň Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
S 2.4m 2.4m 2.0 * 0.65m 2 0.69 kg
S 3.45m 3.45m 3.0 * 0.7m 3 0.95kg
S 4.7m 4.7m 3.8 * 0.8m 4 1.23 kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,esaslar we esbaplar.


  • Öňki:
  • Indiki: