• sahypa_head_bg

S Banner (ýelek baýdaklary)

S Banner (ýelek baýdaklary)

Gysga düşündiriş:

S banner (ýelek baýdaklary) hem diýilýärýelek bannerýa-daýelkenli baýdakýa-dapyçak baýdagy . Islendik bir iş, çäre ýa-da söwda sergisi üçin açyk we içerde ünsi özüne çekmek üçin gaty gymmat serişde. Bu görnüşmahabat baýdagyny görkeziň gaýtadan ulanyp bolýar we hakykatdanam ulanyjy üçin amatly, sanlyja minutda gurup bilersiňiz. Biziňkiýelek baýdaklarydört görnüşde bar: burçly / konkaw / konweks / göni.

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, awtoulag duralgalary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

S banner (ýelek baýdaklary), ýelek baýdagy ýa-da ýelkenli baýdak. Islendik bir iş, çäre ýa-da söwda sergisi üçin açyk we içerde ünsi özüne çekmek üçin gaty gymmat serişde. Gaýtadan ulanyp bolýar we hakykatdanam ulanyjy üçin amatly, birnäçe minutda gurup bilersiňiz.

Üstünlikleri

(1) Uglerod birleşýän polýus ýokary derejeli berklik, güýç we çeýeligi üpjün edýär, iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(2) Plagin gurmak aňsat we ýygnamak aňsat

(3) ýeňil we göçme.

(4) Ömri ulanmagy artdyrmak üçin metal halka.

(5) Her toplum sumka bilen gelýär

(6) Giň gerimGurnamakDürli programma laýyk gelýän opsiýalar.

S-BANNER-2

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçeg Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
S 2.4m 2.4m 2.0 * 0.65m 2 0.69kg
S 3.45m 3.45m 3.0 * 0.7m 3 0.95kg
S 4.7m 4.7m 3.8 * 0.8m 4 1.23kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,esaslar we esbaplar.


  • Öňki:
  • Indiki: