• page_head_bg

Swing Banner stendi

Swing Banner stendi

Gysga düşündiriş:

Swing banner stendi, logotipiňizi we habarlaryňyzy görkezmegiň hakykatdanam ykdysady usulydyr.Çap edilip bilinýän ullakan displeý meýdançasy bilen, ony hökman açyk açyk ekran banner görnüşleriniň biri hasaplamaly.2 bölek tabak bazasy bilen enjamlaşdyrylan, onuň durnuklylygyny kepillendirip biler.Swing banner stendi, logotipiňizi we habarlaryňyzy görkezmegiň hakykatdanam ykdysady usulydyr.Çap edilip bilinýän ullakan displeý meýdançasy bilen, ony hökman açyk açyk ekran banner görnüşleriniň biri hasaplamaly.2 bölek tabak bazasy bilen enjamlaşdyrylan, onuň durnuklylygyny kepillendirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Swing banner stendi, logotipiňizi we habarlaryňyzy görkezmegiň hakykatdanam ykdysady usulydyr.Çap edilip bilinýän ullakan displeý meýdançasy bilen, ony hökman açyk açyk ekran banner görnüşleriniň biri hasaplamaly.2 bölek tabak bazasy bilen enjamlaşdyrylan, onuň durnuklylygyny kepillendirip biler.

Üstünlikleri

(1) Habarlaryňyz we logotipiňiz üçin has uly çap edilýän ýer

(2) Çydamly, çeýe süýümli polýus bannerlere ýeliň sowulmagyna we 60 + mil / s şemalyň garşysyna durmaga mümkinçilik berýär.

(3) Gurmak we düşürmek aňsat

(4) Her toplum uzyn tüýdük we ulanylýan agram (suw haltasy, çäge torbasy we ş.m.) bilen gelýär.

swing-banner-sign

Spesifikasiýa

Gaplamagyň uzynlygy Takmynan GW Ekranyň ululygy
1,1 metr aralykda 5kg 1.5x1.2m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär