• sahypa_head_bg

Çäräniň meýdany derwezesi

Çäräniň meýdany derwezesi

Gysga düşündiriş:

Çäräniň kwadrat arka derwezesi banner, Başlamak we gutarmak üçin ajaýyp, ýa-da Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin Baş derwezeler we Finish derwezeleri, şeýle hem dabaralar dükanynyň açylmagy, festiwallaryň mahabaty ýaly waka derwezesi ýa-da mahabat derwezesi hökmünde ulanylyp bilner. Grafika düzülip bilner, Gaty neýlon mata içerde / daşarda ulanmak üçin ygtybarlydyr.

Goýmalar: Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin “Başlangyç derwezesi” we “Finish” derwezesi hökmünde, dükanlaryň açylmagy, festiwallaryň mahabaty, hatda gyzykly klub çäreleri üçin “Başlangyç” ýa-da “Finish” ýaly dürli ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çäreleriň kwadrat derwezesi, Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin “Başlangyç derwezesi” we “Finish” derwezesi ýaly, dabaralar dükanynyň açylmagy, festiwallaryň mahabaty, hatda gyzykly klub çäreleri üçin “Başlangyç” ýa-da “Finish” ýaly dürli ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner. Grafika düzülip bilner, Gaty neýlon mata içerde / daşarda ulanmak üçin ygtybarlydyr.

Üstünlikleri

(1) Uzak möhletli açyk howada ulanmak üçin has güýçli süýümli polýus.

(2) Üç bölek ulgam we paneli aňsatlyk bilen çalyşyň.

(3) Her toplum ýeňil we göçme göteriji sumka bilen gelýär.

(4) bilen birleşdirilenBurç baýdagy/Ark derwezesiýaryş zynjyryny gurmak.

(5) Windel çeňňegi we sim, derwezäni şemalda durnukly ediň.

(6) Giň gerimesaslardürli programmalara laýyk gelýär

WAKALAR-GÖRNÜŞ-GATE

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
Mxh3x3 Kiçi ululyk 3 * 3m 1,5 m
Mxh4x3 Orta ölçeg 4 * 3m 1,5 m

  • Öňki:
  • Indiki: