• page_head_bg

Çäräniň meýdany derwezesi

Çäräniň meýdany derwezesi

Gysga düşündiriş:

Çäräniň kwadrat arka derwezesi banneri, Başlamak we gutarmak üçin ajaýyp, ýa-da Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin Baş derwezeler we Finish derwezeleri, şeýle hem dabaralar dükanynyň açylmagy, festiwallaryň mahabaty ýaly waka derwezesi ýa-da mahabat derwezesi hökmünde ulanylyp bilner.Grafika düzülip bilner, Içerde / daşarda ulanmak üçin gaty neýlon mata berkdir.

Goýmalar: Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin “Başlangyç derwezesi” we “Finish” derwezesi hökmünde, dükanlaryň açylyş dabaralary, festiwallaryň mahabaty, hatda gyzykly klub çäreleri üçin “Başlangyç” ýa-da “Finish” ýaly dürli ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çäräniň inedördül derwezesi, Fpv pilotsyz ýaryşlary üçin “Start derwezesi” we “Finish” derwezesi ýaly dabaralar dükanynyň açylmagy, festiwallaryň promosy, hatda gyzykly klub çäreleri üçin “Start” ýa-da “Finish” ýaly dürli ýagdaýlarda hem ulanylyp bilner.Grafika düzülip bilner, Içerde / daşarda ulanmak üçin gaty neýlon mata berkdir.

Üstünlikleri

(1) Uzak möhletli daşarda ulanmak üçin has güýçli süýümli polýus.

(2) Üç bölek ulgam we paneli aňsatlyk bilen çalyşyň.

(3) Her toplum ýük göteriji sumka, ýeňil we ykjam.

(4) bilen birleşdirilenBurç baýdagy/ Ark derwezesiýaryş zynjyryny gurmak üçin.

(5) Windeliň çeňňegi we simleri, derwezäni şemalda durnukly ediň.

(6) Giň gerimesaslardürli programma laýyk gelýär

EVENT-SQUARE-GATE

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Ölçegleri görkeziň Gaplamagyň ululygy
Mxh3x3 Kiçi ululyk 3 * 3m 1.5m
Mxh4x3 Orta ölçeg 4 * 3m 1.5m

  • Öňki:
  • Indiki: