• page_head_bg

Çantaly Deluxe-SFH

Çantaly Deluxe-SFH

Gysga düşündiriş:

Klassiki we patentli sumka baýdaklarymyz (ýöreýän baýdak or mochila banner), alýan zadyňyz, bir ulgamda bäş sany baýdak opsiýasynyň çeýe kombinasiýasy, birmeňzeş sumka we şol bir baýdak bazary bazardaky 5 meşhur şekile (ýelek, gözýaş we gönüburçluk, arka, paddel) laýyk bolup biler.

Sanawyňyzy we paýnamalaryňyzy azaldyň, ýöne ahyrky ulanyjylar üçin has köp saýlaw.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çanta banner SFH şol bir deluxe sumka, ýassyk we howa akymynyň dizaýny bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli ulanýar, gaýyşlary sazlap bolýar, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün edýär;içgini ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar, geýijini erkin elleri bilen goýuň.

Bu mahabat çyzgysy, baýdak sütünini we baýdaklary saklamak üçin halta öz içine alýar

Baýdagy gurmak aňsat, dört sany baýdak böleklerini iň inçe we iň galyňlyga birleşdiriň, şonda ýelek baýdagy (S) / gözýaş baýdagy (F) / Ark baýdagy (C) / Paddle baýdagy () baýdak sütünini alarsyňyz. U).Iň inçe bölegi alyň we indiki bölümiň ýokarky deşigini salyň, nurbatyň gapagyny öwrüň we ygtybarly gulplanýança, gönüburçly baýdak üçin

Üstünlikleri

(1) Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

:

:

(4) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(5) Guşakdaky toklar sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

(6) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(7) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

BACKPACK-F
BACKPACK-S
BACKPACK-H

Spesifikasiýa

Haryt kody görnüşi Banneriň ululygy GW (diňe enjam)
Torba F. Gözýaş 103x52 sm 1.2KG
Torba S. Tüýdük 122x51 sm
Torba H. Gönüburçluk 110x40 sm
Torba C. Ark 152x51 sm
Çanta U. Paddle 105x50 sm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär