• sahypa_head_bg

Çantaly banner Deluxe-SFH

Çantaly banner Deluxe-SFH

Gysga düşündiriş:

Çantaly banner SFH, Klassiki we patentli sumka baýdaklarymyz (baýdakýa-damochila banner), alýan zadyňyz, bir ulgamda bäş sany baýdak opsiýasynyň çeýe kombinasiýasy, şol bir sumka we şol bir baýdak bazary bazardaky 5 meşhur şekile (ýelek, gözýaş we gönüburçluk, arka, paddel) laýyk bolup biler.

Sanawyňyzy we paýnamalaryňyzy azaldyň, ýöne ahyrky ulanyjylar üçin has köp saýlaw.

Goýmalar:Görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toýlar, oturylyşyklar, konsertler we ş.m. üçin ýapyk we açyk mahabat, ylgawçylar kluby, marafon guramasy, marafon paserleri, baýdak, paser baýdaklary, paser belgisi ýaly gowy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çantaly banner SFH şol bir deluxe sumka, ýassyk we howa akymy kanalynyň dizaýny bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli ulanýar, gaýyşlary sazlap bolýar, tejribe ulanmak üçin amatly üpjün edýär; gapjygyny erkin elleri bilen goýup, içgi ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar.

Bu mahabat bukjasy baýdak sütünini we baýdaklary saklamak üçin halta öz içine alýar

Baýdagy gurmak aňsat, dört sany baýdak bölejigini iň inçe we iň galyň birleşdiriň, şonda ýelek baýdagy (S) / gözýaş baýdagy (F) / Ark baýdagy (C) / Paddle baýdagy () baýdak sütünini alarsyňyz. U). Iň inçe bölegi alyň we indiki bölümiň ýokarky deşigini salyň, nurbatyň gapagyny öwrüň we ygtybarly gulplanýança, gönüburçly baýdak üçin

Üstünlikleri

(1) Patent önümi, innowasiýa baýdagyny dakmak dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

(2) Müşderileriň gyssagly buýrugyny kanagatlandyrmak, inwentarlaryňyzy we paýnamalaryňyzy azaltmak üçin bir ulgamda bäş sany baýdak opsiýasynyň çeýe kombinasiýasy.

:

(4) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(5) Guşakdaky toklar sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

(6) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(7) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

GELIP-F
GELIŞ-S
GELIŞ-H

Spesifikasiýa

Haryt kody görnüşi Banneriň ululygy GW (diňe enjam)
Torba F. Gözýaş 103x52 sm 1.2KG
Torba S. Atherelek 122x51 sm
Torba H. Gönüburçluk 110x40 sm
Torba C. Ark 152x51 sm
Çanta U. Paddle 105x50 sm

  • Öňki:
  • Indiki: