• sahypa_head_bg

Çantanyň býudjeti

Çantanyň býudjeti

Gysga düşündiriş:

Çantaly banner býudjet wersiýasy, köp adamda mahabatlandyrmak üçin ýokary täsirli, ýöne tygşytly marketing guralydyr. Lighteňil, ýöne çydamly materiallardan ýasalan bu geýilýän bannerleri götermek aňsat. Arka tarapda çap edilen baýdak mahabaty bilen, elleriňizi boşadyp, broşýuralary, broşýuralary ýa-da sowgatlary iberip bilersiňiz.

Bir baýdak sütüninde bäş sany baýdak şekiliniň çeýe kombinasiýasy - ýelek baýdagy, gözýaş baýdagy, gaýtadan dikeldiş baýdagy, arka baýdagy, eýer baýdagy

Çantaly gezelenç baýdagy geçip barýan traffigi özüne çekmek ýa-da çärelere, düwünçek we bazar ýaly söwda sergisine ýa-da beýleki iş ýerlerine öz işiňizi ýa-da guramaňyzy görkezmek üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Backpack” banner býudjet wersiýamyz, köpçülikde mahabatlandyrmak üçin ýokary täsirli, ýöne tygşytly marketing guralydyr. Lighteňil, ýöne çydamly materiallardan ýasalan bu geýilýän bannerleri götermek aňsat. Arka tarapda çap edilen baýdak mahabaty bilen, elleriňizi boşadyp, broşýuralary, broşýuralary ýa-da sowgatlary iberip bilersiňiz.

Bir baýdak sütüninde bäş sany baýdak şekiliniň çeýe kombinasiýasy - ýelek baýdagy, gözýaş baýdagy, gaýtadan dikeldiş baýdagy, arka baýdagy, eýer baýdagy

Üstünlikleri

(1) weeňil we göçme, ykjam mahabatyň ajaýyp we täsin usuly

(2) 5 baýdak şekilli birmeňzeş polýus kostýumly bir sumka, çykdajylary we ätiýaçlyk ýerini tygşytlaýar.

.

(4) Polýuslar we tor jübüleri / broşýuralar, suw çüýşesi we ş.m.

(5) Tejribäni has gowy ulanmak üçin gubka bilen doly giňeldilen guşak

(6) Guşakdaky toklar sumkanyň güýçli şemalda yza egilmeginiň öňüni alýar.

GELIŞ-HARDWARE-3

(7) Oksford materialy uzak wagtlap ulanmak üçin sumkany has kynlaşdyrýar.

(8) uglerod birleşýän polýus.

Spesifikasiýa

Haryt kody Baýdagyň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
BBDSHF S (ýelek) 122x51 sm 0.8KG 50 * 38 * 5.5CM
F (göz ýaşy) 103x52 sm
H (gönüburçluk) 110x40 sm
C 152x51 sm
U 105x50 sm

  • Öňki:
  • Indiki: