• page_head_bg

Nokatly banner

Nokatly banner

Gysga düşündiriş:

Pinpoint flag, “Bubble banner” diýlip hem atlandyrylýan, kartalarda ýer belligi ýaly aýratyn şekilli uly göçme belgili banner bolup, esasan wakalar, bölek ýerler, mahabat işjeňligi ýa-da müşderiniň ünsüni çekmek üçin zerur ýerlerde ulanylýar.

Pyýada ýörelgeleri saklamak, hemaýatkärlik we içerde we daşarda mahabat görkezmek üçin iň oňat çözgüt!Spoteriňizi belläň we adaty çap edilen banner bilen ünsüňizi çekiň.

Programmalar:Sport çäreleri, mahabat çäreleri, festiwallar, klublar, söwda merkezleri, konferensiýalar, ýol görkezişleri we söwda sergileri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pinpoint baýdak enjamlaryna uglerod birleşýän polýuslar, Y şekilli metal birleşdiriji we oksford göteriji halta girýär.Uglerodyň birleşýän polýusy şekiliň durnuklydygyny we döwülmeginiň aňsat däldigini kepillendirmek üçin has çeýe we has berkdir.

Y şekilli birleşdirijini islendik ýere goýup bolýardireg bazasybizden.Pinpoint banneri spigot bilen aýlanar we şemalda 360 ° görnüş döreder.

Oksford göteriji sumka dürli wakalar üçin kyn we amatly.

“Pin Point” bannerinde bir tarapa ýa-da goşa çap etmek üçin uly grafiki meýdan bar.

Üç ululykda we iň uly ululygy 2m bolup, dürli müşderileriň displeý isleglerini kanagatlandyryp biler.

Üstünlikleri

(1) Güýçlendirilen uglerod birleşýän süýüm polýusy banneriň ýeli ýeňmegine mümkinçilik berýär.

(2) Dürli amaly esaslar bilen birikdirmek üçin Y şekilli metal birleşdiriji bilen geliň.

(3) Habaryň elmydama okalýan uly grafiki meýdany

(4) Has köp ünsi çekmek üçin şemalda aýlaň

(5) Her toplum göteriji sumka, göçme we ýeňil

PIN-POINT-BANNER-2

Spesifikasiýa

Haryt kody Ölçegi Ölçegleri görkeziň Gaplamak ölçegi
DB12 S 1,2m * 0.8m 1m
DB15 M 1.52m * 0.95m 1m
DB21 L 2.15m * 1,07m 1.3m

  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär