• page_head_bg

Backapck tagtasy

Backapck tagtasy

Gysga düşündiriş:

Ynsan bildiriş tagtalarynyň mahabaty diýlip hem atlandyrylýan sumka tagtasy, mahabat usullarynyň iň tygşytly we amatly görnüşidir.Esasy nokat, grafika matada däl-de, köpük tagtasyna ýelmeýän winilde çap edilýär.Öndürmek aňsat ýa-da arzan bahadan çalşylýar.

Bu mahabat sumkasy elsiz, ýeňil we göçme görnüşde, 59x 42 sm tagtanyň üstünde galdyrylýar, üýtgeýän afişany öňe we arka görkezýär, her kimiň aýratyn habaryňyzy görüp biljekdigini üpjün edýär, gysga möhletli mahabat üçin ideal.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşek we howa akym kanalynyň dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli, gaýyşlary sazlap bolýar, bu geýeniň amatlydygyny üpjün edýär;Içgini saklamak ýa-da marketing listowkalaryny geýmek üçin geýimçini erkin elleri bilen goýmak üçin gapdal jübü we arka bölümi bar.

Gurluşy ýaly ýeňil we güýçli alýumin polýus, şol bir kartonda gaplanan sumka bilen polýusyň uzynlygy.

Grafikany aňsatlyk bilen aýryp ýa-da çalşyp bolýar, Çap etmegiň ululygy: H59 x W42cm.

Bu adam tagtasy sumka ekrany, markany elýeterli görnüşde görmek üçin täsirli marketing guralydyr.

Üstünlikleri

.

(2) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(3) Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

(4) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(5) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

backpack-foam-board

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
BIIDKT 59 * 42 sm * 2 sany 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: