• sahypa_head_bg

Backapck tagtasy

Backapck tagtasy

Gysga düşündiriş:

Ynsan bildiriş tagtalarynyň mahabaty ýa-da belli bolan sumka tagtasy“Manpack Mobile” belgisi , mahabat usullarynyň iň tygşytly we elýeterli görnüşidir. Esasy nokat, grafika mata däl-de, köpük tagtasyna ýelmeýän winilde çap edilýär. Öndürmek aňsat ýa-da arzan bahadan çalşylýar.

Bumahabat ýörişielsiz, ýeňil we göçme, 59 * 42 sm tagtanyň üstünde galdyrylýar, üýtgäp bilýän afişany öň we arka görkezýär, her kimiň aýratyn habaryňyzy görüp biljekdigini üpjün edýär, gysga möhletli mahabat üçin ideal.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Yassyk we howa akymynyň kanaly dizaýny bilen ýeňil agramly galypdan ýasalan 3D köpükli arka paneli, gaýyşlary sazlap bolýar, bu geýeniň rahat bolmagyny üpjün edýär; Içgini ýa-da marketing listowkalaryny saklamak üçin gapjygy we arka bölümi bar, geýýänini erkin elleri bilen goýuň.

Gurluşy ýaly ýeňil we güýçli alýumin polýus, polkanyň uzynlygy sumka bilen birmeňzeş, şol bir kartonda gaplanan.

Grafikany aňsatlyk bilen aýryp ýa-da çalşyp bolýar, Çap etmegiň ululygy: H59 x W42cm.

Bu adam tagtasy sumka ekrany, markany elýeterli görnüşde görmek üçin täsirli marketing guralydyr.

Üstünlikleri

.

(2) Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

(3) Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

(4) Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

(5) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

sumka-köpük tagta

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
BIIDKT 59 * 42 sm * 2 sany 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: