• page_head_bg

T Banner

T Banner

Gysga düşündiriş:

T banner özboluşly şekilli bannerlerden biridir, birnäçe ýurtda sharkfin banner hem diýilýär.Olaryň egrilen ýokarky gyrasy bar we “göz ýaşlary” diýen ýaly.T banner, gowy tanalýan ýelek baýdagyna meňzeş bir zat gerek bolsa ýa-dauçýan bannergolf günleri, awtoulag markalary wakalary we ş.m. ýaly ýapyk we açyk marka üçin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

T banner, şekilli banner diýlip hem atlandyrylýan özboluşly şekilli bannerlerden biridir.Olaryň egrilen ýokarky gyrasy bar we “göz ýaşlary” diýen ýaly.“Sharkfin” bannerleri, golf günleri, awtoulag markasy wakalary we ş.m. ýaly ýapyk we açyk marka üçin niýetlenendir. Ugleroddan ýasalan polýus wagtyň uzak ulanylmagyny kepillendirip biler.

Üstünlikleri

(1) Täsin banner stili ony täzeleýär

(2) Gurmak we aýyrmak aňsat

(3) Her toplum sumka bilen gelýär.Göçme we ýeňil

(4) Giň gerimesaslardürli programma laýyk gelýär

T-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Boýy görkez Baýdagyň ululygy Gaplamagyň ululygy
TB21 2.1m 1,9 * 0.95m 1.5m
TB32 3.2m 2.85 * 0.93m 1.4m
TB44 4.4m 3.9 * 0.94m 1.4m

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary, esaslar we esbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär