• sahypa_head_bg

T Banner (Şarkfin baýdagy)

T Banner (Şarkfin baýdagy)

Gysga düşündiriş:

T banner, özboluşly göçme baýdaklaryň biridir, şarkfin banner ýa-daakula baýdagy az ýurtda. Olaryň egrilen ýokarky gyrasy bar we “gözýaş damjasy” banner görnüşi diýen ýaly. T banner, gowy tanalýan ýelek baýdaklaryna meňzeş bir zat gerek bolsa ýa-dauçýan bannergolf günleri, awtoulag markasy wakalary we ş.m. ýaly ýapyk we açyk marka üçin.

Goýmalar: oorapyk ýa-da açyk mahabat, Görkezişler, Söwda sergileri, Daşky wakalar, Marka mahabaty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

T banner, özboluşly şekilli göçme baýdaklarymyzyň biridir, akula banner ýa-da sharkfin baýdaklary hem diýilýär. Olaryň egrilen ýokarky gyrasy bar we “göz ýaşlary” diýen ýaly. “Sharkfin” bannerleri, golf günleri, awtoulag markasy wakalary we ş.m. ýaly ýapyk we açyk marka üçin niýetlenendir. Ugleroddan ýasalan materialdan ýasalan polýus, uzak wagt sarp edip biler.

Üstünlikleri

(1) Täsin banner stili ony täzeleýär

(2) Gurmak we aýyrmak aňsat

(3) Her toplum göteriji sumka bilen gelýär. Göçme we ýeňil

(4) Giň gerimesaslardürli programmalara laýyk gelýär

T-BANNER

Spesifikasiýa

Haryt kody Boýy görkez Baýdagyň ululygy Gaplamagyň ululygy
TB21 2.1 m 1,9 * 0.95m 1,5 m
TB32 3.2m 2.85 * 0.93m 1.4m
TB44 4.4m 3.9 * 0.94m 1.4m

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,esaslarweesbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär