• page_head_bg

Býudjet göz ýaşlary / ýelek baýdagy

Býudjet göz ýaşlary / ýelek baýdagy

Gysga düşündiriş:

“Budge flagpole” ulgamy, 2 dürli baýdak görnüşine eýe bolup bilýän býudjet taslamasy üçin ýörite seriýadyr (ýaýyň baýdaklary&gözýaş baýdaklary) arzan bahaly, ýöne şol bir funksiýaly polýusyň bir toplumynda.Dükanyňyzyň öňünde görkezip boljak beýik köçede ulanmak üçin ajaýyp wariant.

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Budge pole” ulgamy, arzan bahaly, ýöne birmeňzeş funksiýaly 2 dürli baýdak şekiline eýe bolup bilýän býudjet taslamasy üçin ýörite seriýadyr.Dükanyňyzyň öňünde görkezip boljak beýik köçede ulanmak üçin ajaýyp wariant.

Üstünlikleri

(1) 2 baýdak şekili üçin 1 sany polýus

(2) Çeýe epoksi süýümli aýna polýus

(3) Býudjet taslamasy üçin has ykdysady we amatly

(4) ýeňil we göçme.

(5) Her toplum ýük sumkasy bilen gelýär,

(6) Esasy wariantlaryň giň gerimi

BUDGET-S-F-BANNER

Spesifikasiýa

Býudjet S banner
Ölçegi Ölçegi görkeziň Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
S2.45m 2.45m 2.0 * 0.7m 2 0,3 kg
S3.1m 3.1m 2.4 * 0.7m 2 0,4 kg
S4.0m 4.0m 3.0 * 0.7m 3 0,4 kg
S4.7m 4.7m 3.75 * 0.8m 3 0,5 kg
Býudjet F banner
Ölçegi Ölçegi görkeziň Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
F2.35m 2.35m 1,9 * 0.7m 2 0,3 kg
F2.85m 2.85m 2.2 * 0.8m 2 0,4 kg
F3.75m 3.75m 2.82 * 1,0m 3 0,4 kg
F4.3m 4.3m 3.5 * 1,2 m 3 0,5 kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,esaslarweesbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär