• sahypa_head_bg

W Banner

W Banner

Gysga düşündiriş:

W banner owadan tolkun şekiliniň adyny göterýär. Polýusda birneme egilmek tolkun baýdagynyň elmydama görkezilmegini we mahabat marketingi üçin ajaýyp bolmagyny üpjün edýär. banneriň görnüşi ýaly üýtgedilip bilnerBaýdak s. Uglerod birleşýän materialdan ýasalan polýus, uzak wagt sarp etmegi kepillendirip biler. 2 ululykda

Goýmalar: Flutter banner baýdagy, çärelere, festiwallara ýa-da telekeçilik mahabaty üçin mahabat baýdagy ýaly ajaýyp baýdakdyr. Bu baýdak bannerleri habary görkezmek üçin ýel talap edýär, şonuň üçin açyk howada ulanmak maslahat berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

W banner owadan tolkun şekiliniň adyny göterýär. Polýusda birneme egilmek baýdagyň elmydama görkezilmegini we mahabat marketingi üçin ajaýyp bolmagyny üpjün edýär. Uglerod birleşýän materialdan ýasalan polýus, uzak wagt sarp etmegi kepillendirip biler. 2 ululykda

Üstünlikleri

(1) Täsin banner stili

(2) Gurmak we aýyrmak aňsat

(3) Her toplum sumka bilen gelýär. Göçme we amatly.

(4) Giň gerimbaýdak esaslarydürli programmalara laýyk gelýär

W-BANNER

Spesifikasiýa

Boýy görkez Banneriň ululygy Gaplamagyň ululygy
5 m 4mx0.75 1,1 m
6m 5mx0.75 1,1 m

 

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,esaslarweesbaplar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär