• page_head_bg

F Banner (Gözýaş)

F Banner (Gözýaş)

Gysga düşündiriş:

Şeýle hem bellidirgözýaşly ýelkenli baýdaklar, gözýaş baýdagy baýdaklary or kenar baýdaklary, Surfaceerüsti uly meýdany bolan gözýaşyň uçýan baýdagy hem özüne çekiji, hem-de şemally şertlerde işlemek üçin has amatlydyr.Asyl nusgasynyň Günorta Afrikadan gelendigi aýdylýar, ýöne ony Hytaýda hünär in engineeringenerçilik dizaýny bilen kämilleşdirdik we bu pudakda dünýä üçin täze standart döretdik.

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Surfaceerüsti uly meýdany bolan gözýaşyň görnüşi hem gözüňi özüne çekýär, hem-de şemally şertlerde işlemek üçin has amatlydyr.Asyl nusgasynyň Günorta Afrikadandygy aýdylýar, ýöne ony Hytaýda hünär in engineeringenerçilik dizaýny bilen kämilleşdirdik we bu pudakda dünýä üçin täze standart döretdik

Üstünlikleri

(1) Uglerod birleşýän polýus ýokary derejeli berkligi, güýji we çeýeligi üpjün edýär, iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(2) ýeňil we göçme.

(3) Plug-gurnamany ýygnamak aňsat we ýagdaýynda howpsuz

(4) Durmuşdan peýdalanmak üçin metal halka.

(5) Her toplum sumka bilen gelýär

(6) Giň gerimBaýdak dakmakDürli programma laýyk gelýän opsiýalar

F-BANNER-11

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçegi görkeziň Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
F 2.2m 2.2m 1.8 * 0.75m 2 0,75 kg
F 3.5m 3,5 metr 2.8 * 1,0m 3 1,2 kg
F 4.8m 4.8m 3.9 * 1.05m 4 1.5kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary, esaslar we esbaplar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • IOT GOWY SATYLAN ÖNÜMLER

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär