• sahypa_head_bg

F Banner (Göz ýaşlary baýdaklary)

F Banner (Göz ýaşlary baýdaklary)

Gysga düşündiriş:

Şeýle hem bellidirgözýaşly ýelkenli baýdaklar,gözýaş banner baýdaklaryýa-dakenar baýdaklary , Uly meýdany bolan gözýaşyň uçýan baýdagy hem özüne çekiji, hem-de şemally şertlerde işlemek üçin aýratyn amatly. Asyl nusgasynyň Günorta Afrikadandygy aýdylýar, ýöne Hytaýda hünär in engineeringener dizaýny bilen kämilleşdirdik we bu pudakda dünýä üçin täze standart döretdik.

Goýmalar: Içerki we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyklar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Surfaceerüsti meýdany uly bolan gözýaşyň görnüşi hem gözüňi özüne çekýär, hem-de şemally şertlerde işlemek üçin has amatlydyr. Asyl nusgasynyň Günorta Afrikadandygy aýdylýar, ýöne Hytaýda hünär in engineeringener dizaýny bilen kämilleşdirdik we bu pudakda dünýä üçin täze standart döretdik

Üstünlikleri

(1) Uglerod birleşýän polýus ýokary derejeli berklik, güýç we çeýeligi üpjün edýär, iň agyr şertlerde-de döwmek aňsat däl.

(2) ýeňil we göçme.

(3) Plug-gurnama gurnamak aňsat we ýagdaýynda howpsuz

(4) Ömri ulanmagy artdyrmak üçin metal halka.

(5) Her toplum sumka bilen gelýär

(6) Giň gerimBaýdak dakmakDürli programma laýyk gelýän opsiýalar

F-BANNER-11

Spesifikasiýa

Ölçegi Ölçeg Baýdagyň ululygy Polýus bölümi Her toplumyň takmynan umumy agramy
F 2.2m 2.2m 1.8 * 0.75m 2 0.75kg
F 3.5m 3,5 m 2,8 * 1,0 m 3 1,2 kg
F 4.8m 4.8m 3.9 * 1,05m 4 1.5kg

Başga birini tapyňbaýdak enjamlary,esaslar we esbaplar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Iň köp satylýan önüm

    Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär