• sahypa_head_bg

Çantanyň baýdagy Deluxe - Iki ýüz

Çantanyň baýdagy Deluxe - Iki ýüz

Gysga düşündiriş:

Çantaly baýdaklar seriýamyzy täzelemek we giňeltmek, sumka gönüburçly baýdaklar bilen deňeşdirilende, goşa bannerler has uly marka meýdany bilen iň ýokary wizual täsir etmäge mümkinçilik berýär.
Armokarky gol sütüni köp görmek üçin 45 dereje ýa-da bir uly banner hökmünde 180 dereje görkezmek üçin sazlanyp bilner.

Çantaly baýdaklarymyz, islendik ýapyk ýa-da açyk çärede markaňyzy ýa-da hyzmatyňyzy mahabatlandyrmak we mahabatlandyrmak üçin ýeňil, tygşytly guraldyr.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sumka içgi ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar, geýijini erkin elleri bilen goýuň.

Bu mahabat bukjasy baýdak sütünini saklamak üçin halta öz içine alýar. Banneri gurmak aňsat, dik polýusy ilki banneriň merkezi jübüsine süýşüriň, soňra gol sütünini baýdagyň ýokarky jübüsine salyň, gol polýusyny gerekli ýere sazlaň we nurbat gapagyny ygtybarly öwrüň. iki goltugy birleşdiriň

Iki banner bilen sazlanyp bilinýän ýokarky gol sütüni, giň marka täsirine uly ýer we köp görnüşli mümkinçilik berýär

Üstünlikleri

Baýdak dakmagyň dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

Weňil bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli we howa akymynyň kanalynyň dizaýnyna mümkinçilik döredýär, tejribe ulanmagy amatly üpjün edýär

Fermuarly bölüm we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

Suw çüýşeleri üçin kemerlerde çeňňek dizaýny

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

Kömürturşy süýümdäki polýus, alýumin ýa-da süýümli aýna polýusyndan has güýçli we has berk

GELIP BOLMAK-ALMAK-FLAG

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
Torba DBH 110 * 42.5CM * 2PC 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: