• page_head_bg

Çantaly Deluxe - Iki - aceüz

Çantaly Deluxe - Iki - aceüz

Gysga düşündiriş:

Çantanyň gönüburçly baýdaklary bilen deňeşdirilende, sumka baýdak seriýamyzy kämilleşdirmek we giňeltmek, goşa bannerler has uly marka meýdany bilen iň ýokary wizual täsir etmäge mümkinçilik berýär.
Armokarky goluň polýusyny köp görmek üçin 45 dereje ýa-da bir uly banner hökmünde 180 dereje görkezmek üçin sazlap bolýar.

Çantaly baýdaklarymyz, ýapyk ýa-da açyk bir çärede markaňyzy ýa-da hyzmatyňyzy mahabatlandyrmak we mahabatlandyrmak üçin ýeňil, tygşytly guraldyr.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, sahna, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çantakiçgi ýa-da marketing listowkalaryny saklamaga kömek edýän gapdal jübü we fermuar bölümi bar, geýijini erkin eliňiz bilen goýuň.

Bu mahabat baýdagy, baýdak sütünini saklamak üçin halta öz içine alýar.Banneri gurmak aňsat, dik polýusy ilki banneriň merkezi jübüsine süýşüriň, soňra goltugy polkany banneriň ýokarky jübüsine salyň, goluň polýusyny gerekli ýere sazlaň we nurbatyň gapagyny ygtybarly öwrüň. iki goltugy birleşdiriň

Iki banner bilen sazlanyp bilinýän ýokarky gol sütüni, giň marka täsirine uly ýer we köp görnüşli mümkinçilik berýär

Üstünlikleri

Baýdak dakmagyň innowasiýa dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

Weňil bilen ýeňil agramly 3D köpükli arka paneli we howa akymynyň kanalynyň dizaýnyna mümkinçilik döredýär, tejribe ulanmagy amatly üpjün edýär

Fermuar bölümi we beýleki jübüler elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.

Düzülip bilinýän guşak sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

Suw çüýşeleri üçin guşaklara çeňňek dizaýny

Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

Kömürturşy süýümli polýus, alýumin ýa-da süýümli aýna polýusyndan has güýçli we has berk

BACKPACK-SIGN-AND-FLAG

Spesifikasiýa

Haryt kody Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
Torba DBH 110 * 42.5CM * 2PC 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM

  • Öňki:
  • Indiki: