• page_head_bg

Çantanyň baýdagy we goly

Çantanyň baýdagy we goly

Gysga düşündiriş:

Baýdak bilen afişany birleşdirmek üçin täzeçillikli “Backpack flag” we belligimiz, baýdaklary we afişany birleşdirmek üçin innowasion dizaýn, arka tarapdaky baýdaklary dakyp bilersiňiz, şeýle hem yzky paneliň tekiz ýüzüne afişa goýup bilersiňiz, bu bolsa habaryňyza adaty ýagdaýdan iki esse köp üns bermegi aňladýarköçe baýdagy.Markaňyzy ýa-da önümiňizi wakalara ýa-da marka işjeňleşdirmelerine çykarmagyň ajaýyp usulydyr.

Programmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Klassikimizden tapawutlyÇantaly SFH, Backpack baýdagynyň baýdak montajyny süýşürýäris we fermuar bölüminiň içine gol çekýäris we yzky paneli tekiz goýýarys

Baýdak sütüni bir ulgamda bäş sany baýdak opsiýasynyň çeýe kombinasiýasy hökmünde işlenip düzüldi, birmeňzeş sumka we şol bir baýdak sütüni 5 meşhur şekile laýyk bolup biler (ýelek baýdagy, gözýaş baýdagy we gönüburçly baýdak, arka baýdagy, paddel baýdagy)

Arka tarapdaky uly ýer, afişany ýelmemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin baýdak hem, uly afişa hem gözüňi özüne çeker, has köp iş gözlemäge kömek eder.

Bir hadysadan beýlekisine aňsatlyk bilen üýtgedip boljak baýdak we afişa üçin ýörite grafikalar bilen, Çantanyň baýdagy we belligi içerde ýa-da daşarda gezelenç etmek üçin iň amatly gurallaryň biridir.

Üstünlikleri

(1) Baýdak dakmagyň innowasiýa dizaýny.Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan taýýarlanan

.

:

(4) Fermuarly bölüm, elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär.Esasanam sütüni saklamak üçin ýasalan uzyn jübü

(5) Guşakdaky toklar sumkanyň güýçli şemalda egilmeginiň öňüni alýar.

(6) suw çüýşeleri üçin gapdal jübüler / çeňňekler

(7) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

BACKPACK-SIGN-AND-FLAG

Spesifikasiýa

Haryt kody Haryt Çap etmegiň ululygy Agramy gaplamagyň ululygy
BBXDNOA F / S / U. Baýdak 122 * 51CM 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM
Afişa 51 * 28CM

Has köp zady tapyňÇantaly bannerýa-da başgabaýdak&stend


  • Öňki:
  • Indiki: