• sahypa_head_bg

Çantanyň baýdagy we goly

Çantanyň baýdagy we goly

Gysga düşündiriş:

Baýdak bilen afişany birleşdirmek üçin innowasiýa dizaýny bolan “Backpack flag” we belligimiz, arka tarapdaky baýdaklary dakyp bilersiňiz, şeýle hem arka paneliň tekiz ýüzüne afişa goýup bilersiňiz, bu habaryňyza adaty ýagdaýdan iki esse köp üns bermegi aňladýarköçe baýdagy . Waka ýa-da marka işjeňleşdirilmegi üçin öz markaňyzy ýa-da önümiňizi tanatmagyň ajaýyp usulydyr.

Goýmalar:Oorapyk we açyk mahabat, görkezişler, sergiler, wakalar, ýarmarkalar, mahabat, toý, oturylyşyk, konsert we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Klassikimizden tapawutlyÇanta SFH, Backpack baýdagynyň baýdak dakmagyny süýşürýäris we fermuar bölümiň içine gol çekýäris we yzky paneli tekiz goýýarys

Baýdak sütüni bir ulgamda bäş sany baýdak görnüşiniň çeýe kombinasiýasy hökmünde işlenip düzüldi, birmeňzeş sumka we şol bir baýdak sütüni 5 meşhur şekile laýyk bolup biler (ýelek baýdagy, gözýaş baýdagy we gönüburçly baýdak, arka baýdagy, eýer baýdagy)

Arka tarapdaky uly ýer, afişany ýelmemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin baýdak hem, uly afişa hem gözüňi özüne çeker, has köp iş gözlemäge kömek eder.

Bir hadysadan beýlekisine aňsatlyk bilen üýtgedip boljak baýdak we afişa üçin ýörite grafikalar bilen, Çantanyň baýdagy we belgisi içerde ýa-da daşarda gezelenç etmek üçin iň amatly gurallaryň biridir.

Üstünlikleri

(1) Täzeçillik baýdagyny dakmak dizaýny. Bütin dünýäde WZRODS tarapyndan döredilen

.

:

(4) Fermuarly bölüm, elleriňizi boşatmak üçin goşmaça ýer berýär. Esasanam sütüni saklamak üçin ýasalan uzyn jübü

(5) Guşakdaky toklar sumkanyň güýçli şemalda yza çekilmeginiň öňüni alýar.

(6) suw çüýşeleri üçin gapjyklar / çeňňekler

(7) Oksford materialy sumkany has berk we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly edýär.

GELIP BOLMAK-ALMAK-FLAG

Spesifikasiýa

Haryt kody Haryt Çap etmegiň ululygy Agram gaplamagyň ululygy
BBXDN F / S / U. Baýdak 122 * 51CM 1.2KG 54 * 30.5 * 5.5CM
Afişa 51 * 28CM

Has köp zady tapyňÇantaly bannerýa-da başgabaýdak&stend


  • Öňki:
  • Indiki: